Nieuws

Griepepidemie deze winter mogelijk zachter, extra vaccins onderweg

Gepubliceerd op 21/10/2020

Woensdag 21 oktober 2020 — Brussel – Door de huidige gezondheidssituatie willen veel meer Belgen dan normaal zich dit jaar laten vaccineren tegen de seizoensgriep. De APB, de nationale federatie van zelfstandige officina-apothekers, ziet het aantal aanvragen voor griepvaccins exponentieel stijgen. De Apothekersbond wijst erop dat er nog 1 miljoen vaccins onderweg zijn, die geleverd zullen worden vanaf begin november en vóór half december, ruim vóór de piek van de griepperiode in februari én voldoende om de risicogroepen te vaccineren. Daarnaast toont internationaal onderzoek aan dat de griepepidemie dit jaar mogelijk minder hard zal toeslaan dan de voorbije jaren, met dank aan de coronamaatregelen die ook helpen tegen de verspreiding van de reguliere griep.

Gestegen vraag naar griepvaccin

Gezien de lange ontwikkelingsduur van een griepvaccin, werd de hoeveelheid vaccins voor ons land reeds vastgelegd vóór het uitbreken van de coronacrisis. Toch is de regering erin geslaagd extra griepvaccins naar België te halen, waardoor er deze winter in totaal 2,96 miljoen griepvaccins beschikbaar zijn. De Hoge Gezondheidsraad definieerde eerder dit jaar de prioritaire groepen, aan wie voorrang verleend wordt bij het vaccineren. Het gaat hierbij om risicopatiënten, zwangere vrouwen, 50-plussers, en zorgverleners.[1]. Apothekers merken dat de vraag dit jaar veel hoger ligt dan de afgelopen jaren. “Normaal gesproken moeten we ons best doen om risicogroepen te sensibiliseren zich te laten vaccineren tegen de griep. Dit jaar ligt de vraag duidelijk veel hoger. Doordat veel gezonde 50-plussers zich dit jaar ook wensen te laten vaccineren, ontstaan er bij sommige apotheken nu wachtlijsten”, licht Lieven Zwaenepoel, voorzitter van de APB, toe.

1 miljoen extra vaccins

De Apothekersbond roept de bevolking op om geduldig te zijn en vooral niet te panikeren. Van de bijna 3 miljoen vaccins zullen er nog bijna 1 miljoen geleverd worden vanaf begin november en vóór half december, ruim op tijd vóór de piek van de griepepidemie, die traditioneel pas valt in januari of februari. Daarnaast is uit internationaal onderzoek gebleken dat de griepepidemie in landen als Argentinië en Australië – waar het griepseizoen elk jaar valt tussen juni en augustus – dit jaar veel minder hard piekte dan de afgelopen vijf jaar.[2] Als belangrijke reden daarvoor ziet men de maatregelen die werden ingeschakeld ten gevolge van het coronavirus, zoals social distancing, mondmaskerplicht en verhoogde hygiëne, en die ook efficiënt blijken tegen de verspreiding van de reguliere seizoensgriep.

Voorrang aan risicopatiënten en zorgverleners

Maatregelen zoals social distancing en het ontsmetten van de handen werken de verspreiding van alle virussen tegen. Doordat de coronamaatregelen deze winter in stand blijven, verwachten we een lagere opstoot van de seizoensgriep”, aldus Lieven Zwaenepoel. Verder onderzoek vermeldt dat de meest efficiënte bescherming tegen virussen bestaat uit een combinatie van vaccinatie en maatregelen zoals die tegen de verspreiding van COVID-19.[3] Een vaccin tegen het coronavirus bestaat tot op vandaag niet, maar het aantal beschikbare griepvaccins in België is alvast voldoende om onze risicogroepen deze winter te beschermen tegen de seizoensgriep. “We vragen om mensen uit prioritaire doelgroepen tot 15 november effectief voorrang te geven, ruim op tijd om vaccinatie in het geschikte tijdsvenster, tussen 15 oktober en 15 december, nog voor iedereen toe te laten. Gezonde mensen roepen we op om geduldig te zijn en ondertussen de maatregelen, afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus, strikt te blijven volgen. Het is belangrijk om als maatschappij solidair te zijn en onze risicopatiënten en zorgsector te beschermen.”

Concrete aanbevelingen t.a.v. het griepvaccin

  • Behoor je niet tot een risicogroep?* Wacht af, geef voorrang aan risicogroepen en overweeg je dit jaar niet te laten vaccineren. Na 15 november kan je desnoods contact opnemen met je huisarts, hij/zij zal vervolgens een aanbeveling doen op basis van je gezondheidsprofiel en het aantal beschikbare vaccins.

  • Ben je een gezonde 50-plusser? Neem contact op met je huisapotheker indien je je wenst te laten vaccineren en wacht rustig af tot wanneer hij/zij over jouw vaccin beschikt. Hou er rekening mee dat risicopatiënten en zorgverstrekkers voorrang genieten.

  • Ben je een zorgverstrekker? Laat je dan zeker vaccineren! De zorgsector kan elk paar handen gebruiken en bovendien bescherm je zo kwetsbare patiënten. Je kan terecht bij de medische dienst van je werk, je huisarts of, indien je ouder bent dan 50, rechtstreeks bij je apotheker.

  • Ben je een risicopatiënt? Vraag een vaccin aan je huisarts of apotheker indien je ouder bent dan 50. Een vaccin is veilig en efficiënt! Zo krijg je levensnoodzakelijke bescherming tegen de seizoensgriep en help je de werkdruk in de gezondheidszorg te verminderen.

* De Hoge Gezondheidsraad houdt zich aan de aanbeveling voor vaccinatie tegen seizoensgriep voor de volgende 3 doelgroepen in categorie A:
• Groep 1: personen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, chronisch zieken met leeftijd >6 maanden, personen met leeftijd >65 jaar, personen die verblijven in een instelling, kinderen >6 maanden onder langdurige aspirinetherapie) = risicogroepen;
• Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector;
• Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden.
Categorie B: daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren.

[1] Hoge Gezondheidsraad. Mei 2020. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep, winterseizoen 2020-2021.
[2] Hoffmann & Kamps. 21/09/2020. Vaccinate for seasonal influenza and (hopefully soon) for COVID-19.
[3] Olsen et al. 18/09/2020. Decreased influenza activity during the COVID-19 pandemic – United States, Australia, Chile, and South Africa, 2020.


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer