Nieuws

Een griepprik geven in de officina?

Gepubliceerd op 29/09/2015

De Nederlandstalige media verkondigden met veel bombarie deze ochtend: "de apothekers willen een griepprik geven!" APB wil deze stelling verduidelijken, en dit door volgende zaken te benadrukken:

Sensibiliseren is onze prioriteit
Wat betreft vaccinatie tegen de griep, bestaat de missie van de apotheker hoofdzakelijk uit het sensibiliseren van de patiënt – en in het bijzonder de personen in de risicodoelgroepen – over het belang van deze vaccinatie. Een grote sensibiliseringscampagne loopt momenteel in de apotheken. Alle apothekers hebben van het VAN en AUP "griepkaartjes" ontvangen die zij kunnen meegeven aan patiënten voor wie vaccinatie aangeraden is. Een belangrijk element in deze campagne is uiteraard de nauwe samenwerking met de voorschrijvende artsen.

Een nieuwe rol voor de apotheker in de toekomst?
Dicht bij de mensen en zeer toegankelijk; voor veel patiënten is de apotheker de (laagdrempelige) toegangspoort tot ons systeem van gezondheidszorg. In deze rol kan de apotheker complementair zijn met de huisarts, ook in het domein van vaccinatie. De mogelijkheid bieden aan patiënten om zich te laten vaccineren tegen de griep in de apotheek zou effectief de vaccinatiegraad in ons land kunnen verhogen. En dit vooral bij het deel van de bevolking die niet naar een huisarts stapt.

Deze visie bestaat reeds in andere landen: in Ierland, bijvoorbeeld, wordt één griepvaccin op tien toegediend in de apotheek. Een evaluatie van dit Ierse programma heeft aangetoond dat een vierde van de patiënten, die gevaccineerd werden in de officina, zich nooit eerder liet vaccineren, en dit terwijl het in de meeste gevallen (meer dan 80%) ging om personen in een risicogroep. Een dergelijk scenario vereist hoe dan ook een voorbereidend traject met een aangepaste vorming voor de apothekers.

Overleg is essentieel
Het voorstel om de griepprik in de apotheek te geven is dus een toekomstpiste die door APB momenteel onderzocht wordt in het licht van de ervaringen in andere landen. Het doel is absoluut niet om de dokter te vervangen, maar wel om te onderzoeken in welke mate de interventie van de apotheker kan helpen om de toegang tot vaccinatie te vereenvoudigen en te verbreden. Op die manier hopen we de vaccinatiegraad in ons land te verhogen.

Ondanks de mogelijke meerwaarde van de apotheker bij vaccinatie is het in dit stadium nog te vroeg om de implementatie van een griepprik in de officina te concretiseren. Multidisciplinair overleg en samenwerking krijgen prioriteit. Dit dossier moet nog het onderwerp zijn van een open dialoog met de overheid en het geheel van de betrokken zorgverleners.​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer