Nieuws

Hulpartsen? Geen goed idee!

Het pleidooi voor de oprichting van een nieuwe opleiding tot praktijkassistent, die de huisarts moet ondersteunen, kwam in maart al uitgebreid aan bod in de media. Vorig weekend werd dat idee opnieuw opgepikt ter gelegenheid van de officiële opening van het acamadisch jaar. Prof. Bernard Himpens, voorzitter van de Vlaamse vleugel van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, pleitte voor de oprichting van het beroep van ‘hulparts’.
 
Mooi in theorie misschien, maar die piste druist volledig in tegen alles wat de voorbije jaren werd ondernomen met het oog op een geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Dergelijke zorg moet gebaseerd zijn op een versterkte eerstelijnszorg en een volkomen complementaire samenwerking. Nog eens een nieuw beroep uitvinden is dan ook geen goed idee.  
 
De huidige actoren hebben meer dan voldoende competentie in huis om aan de maatschappelijke noden te beantwoorden. Apothekers kunnen huisartsen ondersteunen met farmaceutisch advies op basis van gestructureerd medicatienazicht of door de therapietrouw en gezondheidskennis van patiënten te bevorderen. De eerste lijn harmoniseren, versterken en coördineren, waardoor elke zorgverlener zijn rol voluit kan uitoefenen, moet een absolute prioriteit zijn om de toekomstige uitdagingen in de gezondheidssector het hoofd te kunnen bieden.
 
APB blijft voor die aanpak pleiten in het kader van de hervorming van het KB 78 dat de uitoefening van de gezondheidsberoepen regelt. Het Vlaamse ApothekersNetwerk heeft in de media gereageerd op het voorstel om het beroep van ‘hulparts’ te creëren. Voor het persbericht van VAN, klik hier.

 

Zie ook

 • Eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’

  Vandaag vindt de eerste ‘Werelddag voor patiëntveiligheid’ plaats, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de WGO is patiëntveiligheid een wereldwijde gezondheidsprioriteit. In het kader van de Werelddag worden tal van initiatieven...

  Lees meer

 • Onbeschikbare geneesmiddelen: apothekers plooien zich dubbel voor hun patiënten

  De groeiende onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is nefast voor de gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt! De apothekers zetten dagelijks alle middelen in om de gevolgen voor hun patiënten tot een minimum te beperken en oplossingen te voorzien.

  Lees meer

 • Zomerhelden

  Op deze Wereld Bloeddonordag zet APB de campagne van Rode Kruis-Vlaanderen in de kijker.

  Lees meer