Nieuws

Hulpartsen? Geen goed idee!

Het pleidooi voor de oprichting van een nieuwe opleiding tot praktijkassistent, die de huisarts moet ondersteunen, kwam in maart al uitgebreid aan bod in de media. Vorig weekend werd dat idee opnieuw opgepikt ter gelegenheid van de officiële opening van het acamadisch jaar. Prof. Bernard Himpens, voorzitter van de Vlaamse vleugel van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, pleitte voor de oprichting van het beroep van ‘hulparts’.
 
Mooi in theorie misschien, maar die piste druist volledig in tegen alles wat de voorbije jaren werd ondernomen met het oog op een geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Dergelijke zorg moet gebaseerd zijn op een versterkte eerstelijnszorg en een volkomen complementaire samenwerking. Nog eens een nieuw beroep uitvinden is dan ook geen goed idee.  
 
De huidige actoren hebben meer dan voldoende competentie in huis om aan de maatschappelijke noden te beantwoorden. Apothekers kunnen huisartsen ondersteunen met farmaceutisch advies op basis van gestructureerd medicatienazicht of door de therapietrouw en gezondheidskennis van patiënten te bevorderen. De eerste lijn harmoniseren, versterken en coördineren, waardoor elke zorgverlener zijn rol voluit kan uitoefenen, moet een absolute prioriteit zijn om de toekomstige uitdagingen in de gezondheidssector het hoofd te kunnen bieden.
 
APB blijft voor die aanpak pleiten in het kader van de hervorming van het KB 78 dat de uitoefening van de gezondheidsberoepen regelt. Het Vlaamse ApothekersNetwerk heeft in de media gereageerd op het voorstel om het beroep van ‘hulparts’ te creëren. Voor het persbericht van VAN, klik hier.

 

Zie ook

 • Patiënten kunnen bijwerkingen nu ook online melden

  “Om het melden van bijwerkingen door patiënten te stimuleren, is er nu een gebruiksvriendelijk online meldingsformulier beschikbaar”, meldt het FAGG op zijn website.

  Lees meer

 • Antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet

  Verkeerd gebruik van antibiotica maakt bacteriën resistent. Ernstige ziektes kunnen dan niet meer goed behandeld worden. Zorg er mee voor dat onze antibiotica nog werken als we ze echt nodig hebben!

  Lees meer

 • België start op 9 februari met betere bescherming van geneesmiddelen voor de patiënt

  Net als 28 andere Europese landen start België vanaf 9 februari 2019 met de uitvoering van de “Falsified Medicines Directive” (FMD).

  Lees meer