Nieuws

Hulpartsen? Geen goed idee!

Het pleidooi voor de oprichting van een nieuwe opleiding tot praktijkassistent, die de huisarts moet ondersteunen, kwam in maart al uitgebreid aan bod in de media. Vorig weekend werd dat idee opnieuw opgepikt ter gelegenheid van de officiële opening van het acamadisch jaar. Prof. Bernard Himpens, voorzitter van de Vlaamse vleugel van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, pleitte voor de oprichting van het beroep van ‘hulparts’.
 
Mooi in theorie misschien, maar die piste druist volledig in tegen alles wat de voorbije jaren werd ondernomen met het oog op een geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Dergelijke zorg moet gebaseerd zijn op een versterkte eerstelijnszorg en een volkomen complementaire samenwerking. Nog eens een nieuw beroep uitvinden is dan ook geen goed idee.  
 
De huidige actoren hebben meer dan voldoende competentie in huis om aan de maatschappelijke noden te beantwoorden. Apothekers kunnen huisartsen ondersteunen met farmaceutisch advies op basis van gestructureerd medicatienazicht of door de therapietrouw en gezondheidskennis van patiënten te bevorderen. De eerste lijn harmoniseren, versterken en coördineren, waardoor elke zorgverlener zijn rol voluit kan uitoefenen, moet een absolute prioriteit zijn om de toekomstige uitdagingen in de gezondheidssector het hoofd te kunnen bieden.
 
APB blijft voor die aanpak pleiten in het kader van de hervorming van het KB 78 dat de uitoefening van de gezondheidsberoepen regelt. Het Vlaamse ApothekersNetwerk heeft in de media gereageerd op het voorstel om het beroep van ‘hulparts’ te creëren. Voor het persbericht van VAN, klik hier.

 

Zie ook

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer

 • De toekomst van antibiotica hangt af van ons allemaal

  Goed gebruik van antibiotica is een belangrijk middel in de strijd tegen antibioticaresistentie. Ook de apothekers voeren de campagne in de apotheken!

  Lees meer

 • '(Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!'

  Belgische apothekers lanceren hun campagne om zwangere vrouwen beter te ondersteunen.

  Lees meer