Nieuws

Michael Storme vervoegt het bestuurscomité van APB

Sinds het vertrek van Lieven Zwaenepoel, eind november 2020, werkte het Bestuurscomité van de Algemene Pharmaceutische Bond onverstoord verder met beperkte bezetting. Op dinsdag 20 april heeft de Algemene Vergadering van APB de verkiezing van Michael Storme als Nederlandstalig secretaris-generaal van onze vereniging gevalideerd. Zijn komst betekent een welkome toevoer van zuurstof in de huidige context van de gezondheidscrisis, maar ook verdere evolutie in het beroep van de officina-apotheker.

Brussel, 21 april 2021 – Bijna 5 maand geleden legde Lieven Zwaenepoel zijn mandaat als voorzitter van APB, dat normaliter liep tot eind 2021, neer. Sindsdien werkte het Bestuurscomité van APB in de veeleisende context van de gezondheidscrisis verder met een beperkte ploeg, met Koen Straetmans als voorzitter ad interim. Dinsdag maakte de Algemene Vergadering van APB een eind aan die moeilijke overgangsperiode met de unanieme goedkeuring van de nieuwe samenstelling van het Bestuurscomité:

  • Koen Straetmans verzekert het voorzitterschap van de vereniging
  • Georges Verpraet wordt ondervoorzitter en blijft het Nederlandstalige woordvoerderschap op zich nemen.
  • Alain Chaspierre behoudt zijn functies als Franstalig secretaris-generaal en woordvoerder.
  • Michael Storme is verkozen tot Nederlandstalig secretaris-generaal.
  • Luc Adriaenssens en Luc Vansnick behouden hun functies als Algemeen Directeur en als Director Political Affairs

Een welkome versterking voor APB

Een doctor in de farmacie, voorzitter van de lokale beroepsvereniging van Oost-Vlaamse apothekers (KOVAG), al 4 jaar lid van de Bondsraad van APB, een man van dialoog en fervent voorstander van consensus … maar ook en vooral een dynamische officina-apotheker van 42 jaar, dat is Michael Storme. Hij heeft een passie voor de evolutie van het beroep en de sociale verankering van de officina-apotheek in de buurt waarin ze is gelegen. De uitbreiding van de rol van de apotheker is voor hem een evidentie – om een beter antwoord te kunnen bieden op de noden van een verouderende en vaak geïsoleerde bevolking – en de haalbaarheid daarvan voor alle collega-apothekers is in zijn ogen dan ook een absolute prioriteit. Zijn enthousiasme en competenties zijn een welkome versterking voor het Bestuurscomité en alle medewerkers van APB.  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer