Nieuws

Verwarring rond antitussiva (bis): taak weggelegd voor apotheker

Gepubliceerd op 29/07/2013

De beslissing van de Raad van State om de nieuwe regelgeving voor geneesmiddelen bij hoest- en verkoudheid nietig te verklaren, betreft enkel de contra-indicatie bij kinderen. De apotheker is perfect in staat om, op basis van de huidige guidelines, de patiënt correct te adviseren.

De nieuwe regelgeving voor antitussiva blijft voor verwarring zorgen op het terrein. Het dossier werd van meet af aan slordig aangepakt. De beslissing van de geneesmiddelencommissie getuigde al van weinig voeling met de realiteit – hoog tijd dat er zorgverleners met praktijkervaring in deze commissie worden opgenomen. Maar het dossier rammelt ook op juridisch vlak.

Op 4 juli verklaarde de Raad van State de nieuwe regelgeving nietig voor de producten van drie bedrijven (Medgenix, Qualiphar en Novartis). De Raad van State steunt deze beslissingen op een schending van de hoorplicht, omdat de betrokken firma's niet over iedere genomen maatregel gericht verweer hebben kunnen voeren, en een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Het FAGG deelde dit op 22 juli mee op haar website, maar liet vier dagen later weten dat de nietigverklaring niet van toepassing is op de voorschriftplicht voor geneesmiddelen op basis van codeïne of zijn derivaten. Door een recente wijziging van 'het besluit van de Regent van 6 februari 1946' kunnen alle geneesmiddelen met codeïne of codeïnederivaten, zowel specialiteiten als magistrale en officinale bereidingen, enkel op medisch voorschrift afgeleverd worden.

De beslissing van de Raad van State betreft dus enkel de contra-indicatie bij kinderen jonger dan 6 jaar voor antitussiva  en jonger dan 7 jaar voor de meeste nasale decongestiva; de verplichte vermelding van de verhoogde contra-indicatieleeftijd op de verpakking en de vereiste van een veiligheidsdop.

Deze situatie leidt tot verwarring op het terrein. APB betreurt dit en dringt erop aan dat het geneesmiddelenagentschap zo snel mogelijkheid klaarheid schept in dit onverkwikkelijke dossier.

Het FAGG kondigde op haar website aan dat het 'ten aanzien van de betrokken geneesmiddelen de procedures opnieuw zal opstarten om die maatregelen te nemen die zich op grond van deze herziening opdringen'.

Als geneesmiddelenexpert bij uitstek is de apotheker het best geplaatst om deze chaotische toestand het hoofd te bieden. Op basis van de huidige guidelines over geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid kunnen we onze rol als zorgverstrekker opnemen en zowel kinderen als volwassen patiënten uitstekend adviseren.

Voor een praktische leidraad verwijzen we naar het wetenschappelijk dossier 'Aanpak van droge hoest in de apotheek' (Farmaceutisch Tijdschrift, december 2012), in het bijzonder hoofdstuk 6 'Farmaceutische Zorg: stappenplan bij hoest' waarin de dagelijkse guidelines beschreven worden.

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer