Nieuws

eHealth: hoogtijd om de violen weer gelijk te stemmen

Gepubliceerd op 30/01/2020

De reacties lieten maandag niet op zich wachten bij de zoveelste onbeschikbaarheid van verschillende eHealthdiensten. De prijs van de strijdlust gaat naar Domus Medica. De Vlaamse huisartsenvereniging hekelde in een mededeling op haar website het "schuldig verzuim van de overheid waarbij rechtstreeks de gezondheid van de burger in het gedrang wordt gebracht en potentieel patiënten zullen overlijden."

Trop is te veel

De vertegenwoordigers van huisartsen en apothekers namen intussen contact op met elkaar om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen en hun eisen voor te leggen aan de bevoegde overheden: "Dat de diensten van eHealth om de haverklap in panne liggen, is onaanvaardbaar", stelden SSMG, DGO en APB in een gezamenlijke mededeling. "De zorgverstrekkers hebben het kabinet en minister De Block nochtans sinds lang gewezen op de problemen die zich op het terrein voordoen en op de moeilijkheid om in dergelijke omstandigheden te werken. Dat was in 2018 al duidelijk, maar een efficiënte aanpak bleef achterwege. (…) "

"Trop is teveel! De apothekers hebben voortdurend te kampen met het probleem van onbeschikbare geneesmiddelen en met een eHealthsysteem dat veel te vaak in panne ligt. De huisartsen worden geconfronteerd met een griepepidemie, die de werklast overal verhoogt, en met de ongerustheid over het Coronavirus, maar ze kunnen zelfs niet rekenen op een systeem dat ze verplicht moeten gebruiken? Dat is niet redelijk en niet ernstig! Je kan niet zeggen je op de zorgverstrekkers wil rekenen voor de evolutie naar digitalisering als je niet naar hen wil luisteren wanneer ze een om betrouwbaar systeem vragen."

Om de volledige (Franstalige) mededeling van SSMG, GBO en APB te lezen, klik hier

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer