Nieuws

Nieuwe website

Gepubliceerd op

We zijn blij te kunnen aankondigen dat het Fonds 313 vanaf nu een website heeft waar u een heel scala aan interessante informatie kunt vinden:

  • De voorwaarden voor de erkenning van een opleiding,
  • De voorwaarden voor het verkrijgen van de tussenkomst,
  • De lijst van erkende opleidingen (under construction),
  • Online formulieren,
  • FAQ (under construction),
  • Enz.

Vanaf 1 januari 2021 zullen de online aanvragen voor tussenkomst prioritair worden behandeld.

De deelnemers (of hun werkgever als hij het is die de opleiding heeft betaald) dienen hun aanvraag rechtstreeks in bij het Fonds 313 via dit formulier.

We hopen dat dit nieuwe instrument het voor ons gemakkelijker zal maken om verzoeken om tussenkomst efficiënter en sneller te verwerken.

Wat de erkenningsaanvragen betreft, verzoeken wij u deze nog steeds naar het e-mailadres van het Fonds 313 te sturen: fonds313@apb.be.  

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer