Mediatheek

Auteursrechten

Gepubliceerd op 15/10/2015

 Auteursrechten -  Gebruik van de mediatheek

Via zijn mediatheek die te raadplegen is op de website stelt de APB aan de bezoekers van de website allerlei grafische documenten, foto's, video's en audiodocumenten (radiospot) ter beschikking. De APB laat het gratis gebruik van die grafische en audiodocumenten toe op de volgende voorwaarden:

-> De gebruiker moet de bron van het document verplicht vermelden met behulp van de copyrights - © APB - zoals die worden vermeld op het oorspronkelijke beeld dat hij van de website heeft gedownload. Als hij de kadrering van het beeld wijzigt, moet hij ervoor zorgen dat het copyright weer op de plaats terechtkomt die het innam op het oorspronkelijke beeld.

-> Iedereen die deze documenten wil gebruiken in een gedrukte of audiovisuele publicatie of op een website, moet de bron ervan in de publicatie of op de website op de gepaste manier vermelden.

-> De gebruiker moet erop toezien dat de betrokken beelden niet in een ongepaste context die als beledigend, vernederend of lasterlijk kan worden beschouwd, worden gebruikt.

-> De gebruiker mag de betrokken beelden niet wijzigen op een manier die ingrijpender is dan een eenvoudige wijziging van de kadrering ervan of delen van de beelden recupereren zonder de voorafgaande en naar behoren betekende toelating van de APB.

-> De beelden en de andere documenten die door de APB in zijn mediatheek ter beschikking worden gesteld, mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelieve voor de auteursrechten en de fotoverantwoordingen van de website eveneens

de wettelijke vermeldingen te raadplegen die op de hele website van toepassing zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyrights - APB - Fotografen

© APB - TS - Thierry Strickaert

© APB - MD - Mine Dalemans

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer