Bereiding vaccins

Draaiboek

​​​Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je de laatste versie van het farmaceutisch draaiboek: 

​​​​https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum

​Aangezien het corona commissariaat een federaal gegeven is, werd een federaal draaiboek opgesteld dat parallel in Frans en Nederlands bestaat. Dit draaiboek werd geïntegreerd in de versie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, maar kan u ook hier raadplegen: 

Zie onze pagina van de rol van de FE / Draaiboek  versie 21/05

Dit draaiboek van de sector taskforce werd opgesteld met als basis de SOP's voorzien door het corona commissariaat. Alle informatie voor zorgverleners kan teruggevonden worden op een subsite van info-coronavirus.be​


​​​


 


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer