Nieuws

Internetverkoop van geneesmiddelen loopt uit de hand

Gepubliceerd op 5/07/2017

In een opvallend gezamenlijk advies waarschuwen de Orde der Artsen, de Orde der Apothekers en de Frans- en Nederlandstalige patiëntenverenigingen (de Ligue des Usagers des Services de Santé of LUSS en het Vlaams Patiëntenplatform) voor de verkoop van geneesmiddelen via internet.

In het advies herinneren de organisaties eraan dat de online verkoop van geneesmiddelen op voorschrift verboden is. Enkel geneesmiddelen vrij van voorschrift en bepaalde medische hulpmiddelen mogen onder strikte voorwaarden via internet verkocht worden. Apotheken die online verkoop willen aanbieden, moeten dat bekend maken aan de Orde der Apothekers en het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg), dat een lijst van genotifieerde websites van vergunde apotheken ter beschikking stelt. De website van de apotheek mag niet gereduceerd worden tot een commerciële ruimte, maar moet gericht zijn op farmaceutische zorgverlening, met respect voor de deontologie.

De organisaties wijzen ook op de problemen die verbonden zijn aan de online verkoop van geneesmiddelen, zoals het gebrek aan kwaliteitscontrole en begeleidend advies, en de grote veiligheidsrisico's. De aflevering door een apotheker biedt een veel grotere garantie op kwaliteit en veiligheid voor de patiënt: "De tussenkomst van de apotheker is van fundamenteel belang voor een gepast gebruik van geneesmiddelen dat de patiënt beschermt tegen interactie tussen geneesmiddelen, contra-indicatie, dubbelmedicatie…".

Verder hekelen de organisaties ook de tussenkomst van artsen op de verkoopwebsites, die nefast kan zijn voor het vertrouwen van patiënten in zorgverleners, en willen ze patiënten bewustmaken van het gebrek aan professionele onafhankelijkheid van die artsen. Patiënten die toch via internet geneesmiddelen willen aanschaffen, worden aangeraden om op voorhand onder andere na te gaan welke rechtsmiddelen zij ter beschikking hebben bij een schadegeval.

De organisaties wijzen verder ook op het bestaan van een nuttige informatiebrochure van het fagg 'Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!' en raden patiënten aan om die zeker door te nemen, zeker indien men van plan is geneesmiddelen via internet aan te schaffen.

Het integrale advies van de Ordes en de patiëntenverenigingen vindt u hier.

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer