Navorming

Gepubliceerd op


Kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening steunt op goede apotheekpraktijken (aangeduid in de Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken en praktisch uitgewerkt in het Kwaliteitsboek van elke individuele apotheek). De goede apotheekpraktijken vereisen van de apotheker dat hij zich voortdurend bijschoolt.

Permanente vorming is een wettelijke, professionele en deontologische verplichting. Twee navormingsinstituten IPSA (Instituut voor Permanente Studies voor Apothekers) en SSPF (Société Scientifique des Pharmacies Francophones) organiseren postacademische (avond)lessen.


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer