Patiëntveiligheid

Veiligheid

Een verkeerd gebruik van geneesmiddelen houdt gezondheidsrisico's in. Daarom vertrouwt de Belgische wetgever de aflevering van geneesmiddelen uitsluitend toe aan apotheken. De apotheker levert geneesmiddelen af met kennis van zaken en deskundig advies. Hij houdt van elke patiënt een farmaceutisch dossier bij en waakt over een veilig medicatiegebruik. Naast zijn expertise beschikt de apotheker over krachtige software en  geneesmiddelendatabanken, zoals DelphiCare, waardoor hij in staat is om geneesmiddelgebonden problemen te voorkomen en op te lossen.

 

 

Zie ook

  • Patiëntveiligheid

    De apotheker staat in voor de kwaliteit en het veilig gebruik van alle afgeleverde producten.

    Lees meer

  • Kwaliteit

    De apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle producten die hij aflevert.

    Lees meer