Patiëntveiligheid

Kwaliteit

Gepubliceerd op

Patiëntveiligheid: een essentiële missie van de apotheker.

La sécurité du patient : une mission fondamentale du pharmacien


Patiëntveiligheid: een essentiële missie van de apotheker.

Om de veiligheid van zijn patiënten te kunnen garanderen, moeten de producten die de apotheker aflevert van onberispelijke kwaliteit en conform de regelgeving zijn. De apotheker biedt tevens een kwaliteitsvolle begeleiding in de vorm van farmaceutische zorg. Dat helpt patiënten om hun behandeling goed te volgen, en garandeert een veilig gebruik van die producten (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingssupplementen en andere gezondheidsproducten).

De veiligheid van patiënt garanderen is geen eenmalige activiteit, maar een voortdurende ontwikkeling. Daarom is het meten van die kwaliteit essentieel. De apothekers hebben daartoe verschillende belangrijke initiatieven genomen.


De kwaliteit van producten

De Belgische apothekers beschikken over een uniek systeem van autocontrole waarmee ze de kwaliteit bewaken van de geneesmiddelen op de Belgische markt, en van de bereidingen die in de apotheek worden gemaakt. Die controles worden door de apothekers zelf gefinancierd. Daarvoor beschikt de sector over een eigen erkend en geaccrediteerd laboratorium (Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek, DGO). Dit labo behandelt tevens de vragen en klachten van apothekers over de kwaliteit van producten. Indien een product niet-conform is, of er stelt zich een probleem met de kwaliteit ervan, wordt het van de markt ingetrokken.

In het kader van het Kwaliteitsprogramma Bereidingen, worden de apothekers uitgenodigd om een bereiding te maken in hun apotheek en die te bezorgen aan de DGO voor analyse. Iedere apotheker ontvangt het resultaat van de kwaliteitscontrole die werd uitgevoerd op zijn bereiding, evenals individuele feedback, en, indien nodig, ook aanbevelingen om de kwaliteit van zijn toekomstige bereidingen te optimaliseren. Jaarlijks kunnen de apothekers zich inschrijven voor verschillende analysecycli van het Kwaliteitsprogramma Bereidingen via MyQualityControl (voor toegang tot die applicatie heeft u een login nodig)

De kwaliteit van diensten

Elke Belgische apotheker beschikt in zijn apotheek over een kwaliteitssysteem. De apotheker beschrijft en documenteert de verschillende activiteiten en diensten die hij uitvoert in een reeks procedures en werkdocumenten die verzameld worden in het Kwaliteitshandboek van de apotheek. Om dat handboek te creëren, beheren en updaten, kunnen de apothekers MyQualityAssistant gebruiken (toegankelijk met een login). Die applicatie biedt een model dat aangepast en vervolledigd kan worden naargelang het specifieke profiel en de situatie eigen aan de apotheek. Dankzij diezelfde applicatie kunnen de apothekers ook aan zelfevaluatie doen om na te gaan of hun werkmethodes voldoen aan de kwaliteitsnormen. Apothekers scholen zich overigens ook continu bij, en ze hebben tevens tools ontwikkeld om dat per apotheker en per apotheek te documenteren.
In dezelfde lijn als voor de kwaliteit van de producten, wordt er momenteel ook een autocontrolesysteem uitgewerkt voor de kwaliteit van deze diensten. Door apothekers de mogelijkheid te bieden om coaches/ evaluatoren te worden, zullen zij rechtstreeks op de werkvloer de activiteiten kunnen evalueren op basis van het beschreven kwaliteitssysteem in de apotheek. Indien nodig worden aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Dat heeft niet alleen een goede impact op de kwaliteit die effectief wordt bereikt, maar ook de efficiëntie van de prestaties. Met deze evaluatie wordt een stimulerend en positief begeleidingstraject beoogt.

En morgen?

Hoe maken we deze kwaliteit zichtbaar voor het grote publiek? In samenwerking met patiëntenverenigingen en de bevoegde autoriteiten, trachten de apothekers die grote uitdaging te realiseren. Zij streven ernaar om de kwaliteit in de apotheek te meten en zo de toegevoegde waarde aan te tonen van de producten en diensten die worden geleverd door de apotheker, en zo ook zijn maatschappelijke meerwaarde.

Huisapotheker: verhalen van patiënten  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer