Extra informatie per intrekking

Fraxiparine 10-02-2023

Gepubliceerd op 10/02/2023

​​​​

Intrekking Fraxiparine 9500 UI/1 ml (CNK 0468 264)
Info apotheker (10/02/23)

Statuut van het product in België:

 • Geneesmiddel voor menselijk gebruik, voorschriftplichtig.
  Actief bestanddeel: Nadroparine

Gevolgen van de intrekking voor reeds afgeleverde verpakkingen:​

 • Het is niet noodzakelijk de patiënten te contacteren.​ Het betreft een intrekking uit voorzorg. Het is weinig waarschijnlijk dat deze loten lege spuiten bevatten.​

Gevolgen van de intrekking voor de beschikbaarheid van het product:

 • Dit geneesmiddel is tijdelijk niet beschikbaar.
  De evolu​tie van de beschikbaarheid van geneesmiddelen kan gevolgd worden op Farmastatus. Op dit platform is het ook mogelijk een waarschuwing te activeren om per e-mail op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen in verband met een specifieke onbeschikbaarheid.

Mogelijke alternatieven:

Het is noodzakelijk contact op te nemen met de voorschrijvende arts om samen met hem/haar te beoordelen wat het beste alternatief is voor de patiënt.

 • Er bestaan een specialiteit met dezelfde werkzame stof (maar niet in dezelfde dosering) en andere specialiteiten op basis van andere heparines met laag moleculair gewicht (LMWH).

  U kunt deze geneesmiddelen gemakkelijk vinden door het gecommentarieerd repertorium te raadplegen.
  Op de website oncorea, kunt u een vergelijkende tabel van de verschillende HBPM en hun posologie terugvinden.

​​​

 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer