FAQ Intrekkingen

Gepubliceerd op 19/08/2021


top​​

Waar vind ik de webapplicatie Intrekkingen?​​​


De applicatie "Intrekkingen" is toegankelijk via de toolbar van onze website. Klik op het tabblad "Mijn tools", weergegeven in de rechterbovenhoek van uw scherm. Klik op de tool "Intrekkingen". U bevindt zich nu op de homepage van de webapplicatie.
Opgelet! U dient zich aan te melden op onze website met uw APB-login om deze webapplicatie te kunnen gebruiken. Klik op het tabblad "Aanmelden", weergegeven in de rechterbovenhoek van uw scherm en volg de instructies.​


Waar kan ik de intrekkingslijsten, gepubliceerd door de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO),

raadplegen?


De DGO publiceert de intrekkingen continu op de website en verzendt deze per e-mail (de e-recalls​) naar de hierop aan geabonneerden, waaronder officina-apothekers (B + Lux), ziekenhuizen (B + Lux) en groothandelaar-verdelers (B + Lux). De gezondheidsautoriteiten (B + LUX) worden ook op de hoogte gebracht. Indien u hierop nog niet geabonneerd bent en u de e-intrekkingen via e-mail wenst te ontvangen, kan u dit doen door in uw profiel naar het tabblad "Mijn tools" te gaan en daar, aan de hand van de edit-knop, "Ja" aan te duiden voor de Newsletter "e-intrekkingen". Uw profiel kunt u terugvinden onder uw naam in de rechterbovenhoek van onze website.
Een compilatie van de weblijsten verschijnt in de Korte Berichten waarvan de papieren versie aan alle apothekers (B + Lux), ziekenhuizen (B + Lux) en groothandels verzonden wordt.


Hoe kan ik mijn verpakkingen naar DGO terugsturen?


U kunt uw verpakkingen ofwel via uw groothandel bij de DGO laten bezorgen ofwel per post opsturen. Gelieve steeds uw zendingsbon, gegenereerd door ​de webapplicatie, toe te voegen bij de terug te sturen producten en duidelijk op de coli te vermelden: "INTREKKINGEN DGO".​​​​


Ik heb een fout gemaakt in mijn zending. Wat kan ik doen?


Eénmaal u de zending afgesloten hebt en de zendingsbon afgeprint hebt, kunt u niets meer wijzigen aan een zending. Bij aankomst op DGO wordt uw zendingsbon geverifieerd met de inhoud van uw zending en worden eventuele correcties in de webapplicatie aangegeven. Indien u het toch nog nodig acht, kunt u contact opnemen met de Dienst Intrekkingen (02/285 42 51 of via dgo_scm@apb.be).


Ik ben ziekenhuisapotheker of officina-apotheker die IMV beoefent, worden mijn ontblisterde

verpakkingen vergoed?


De firma beslist zelf of ze ontblisterde verpakkingen van ziekenhuizen en officina die IMV beoefenen wenst te vergoeden. Indien de firma akkoord gaat, kunt u tijdens het registreren van uw producten in de eerste module "Start nieuwe zending" met een simpele klik aangeven of u de producten per volledige verpakking of per eenheid wenst in te geven.
Opgelet! Dit is enkel mogelijk voor ziekenhuisapotheken en de officina-apotheken die IMV beoefent. Officina-apothekers en groothandelaars kunnen enkel onaangebroken verpakkingen terugsturen ter vergoeding.


Waarom zie ik een ingetrokken product via DGO niet staan in de webapplicatie "Intrekkingen"​​?


De webapplicatie toont alle openstaande intrekkingen waarvoor DGO verantwoordelijk is voor de logistiek. Indien de uiterste datum om een product terug te sturen overschreden is, zult u dit product niet meer zien en dus ook niet meer kunnen registreren. Evenzo, indien de producten niet naar DGO teruggestuurd mogen worden (zie terugzendprocedure op de intrekkingslijst) zullen ze niet getoond worden in de webapplicatie "Intrekkingen".


Hoeveel tijd neemt de zending van mijn producten naar DGO in beslag?


De webapplicatie "Intrekkingen" biedt u de mogelijkheid om na te gaan of uw zending goed aangekomen is op DGO. Indien u uw verpakkingen via de groothandelaar verstuurt naar DGO, kunnen er enkele weken verstrijken vooraleer uw zending bij DGO toekomt. De groothandelaars verzamelen en groeperen de zendingen alvorens deze naar DGO te brengen.


Hoe weet ik op welke manier ik vergoed zal worden?


Van zodra de firma ons op de hoogte heeft gebracht van de vergoedingswijze, wordt deze op 2 verschillende plaatsen kenbaar gemaakt in onze webapplicatie:

  • ​​​ In de overzichtstabel "Teruggestuurde producten en vergoedingswijze" in de module "Mijn terugbetalingen". Een praktische zoekmotor vergemakkelijkt al uw opzoekingen betreffende de teruggestuurde producten. 
  • ​In het detail van uw zending in de module "Mijn zendingen"​. 

Verschillende vergoedingswijzen zijn mogelijk: ofwel terugbetaling via DGO, ofwel terugbetaling of omruiling door de firma.


Hoeveel keer per jaar voert DGO een gegroepeerde terugbetaling uit?


DGO groepeert zijn terugbetalingen en voert deze ongeveer 4 keer per jaar uit. Wanneer een uitbetaling gepland wordt, zult u door een e-mail verwittigd worden en zult u dit kunnen raadplegen in het tabblad "Eerstvolgende terugbetaling" in de module "Mijn terugbetalingen".


Mijn rekeningnummer is gewijzigd, waar kan ik dit aanpassen?


U ontvangt een aankondiging van terugbetaling per e-mail. Er wordt gevraagd aan de titularis en/of eigenaar om via zijn APB-profiel (via het tabblad "Mijn apothe(e)k(en)") de gegevens (o.a. uw bankrekeningnummer) na te kijken en aan te passen indien nodig zodat een correcte uitbetaling kan gebeuren. De groothandels mogen rechtstreeks contact opnement met de Dienst Intrekkingen (02/285 42 59 of via recall@apb.be).


Hoe kan ik mijn kredietnota verkrijgen?


​​

​De kredietnota's worden via e-mail (e-invoicing) of op papier gestuurd. De titularis en/of eigenaar van de officina kunt ze ook via "Mijn Apotheek/Mijn Profiel" > "Mijn facturen" raadplegen​.​​


​​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer