Extra informatie per intrekking

Shampoux 31-01-2023

Gepubliceerd op 31/01/2023

Intrekking  Shampoux Anti Parasit shampoo (CNK 1320 860), lot. vapo (CNK 1320 852)
                         Shampoux Classic shampoo (CNK 4492 658)
Info apotheker (31/01/23)

Statuut van de producten in België:

  • Andere/Ongekend.

Gevolgen van de intrekking voor reeds afgeleverde verpakkingen:

  • Geen. Patiënten kunnen reeds afgeleverde verpakkingen verder gebruiken.

Gevolgen van de intrekking voor de beschikbaarheid van de producten:

  • Niet gedefinieerd.​

Aanvullende informatie over de redenen van intrekking:​

Anti-luizen producten mogen in België enkel op de markt gebracht worden als geneesmiddel, medisch hulpmiddel of biocide. Andere statuten zijn niet meer toegelaten. Volgens het Richtsnoer m.b.t. de Borderline Biocide-Cosmetica-Geneesmiddel voor humaan gebruik van het FAGG worden deze shampoo's, lotions… inderdaad als geneesmiddel beschouwd indien ze gebruikt worden om de luizen effectief te doden, aangezien een luizeninfestatie als ziekte beschouwd wordt. Indien de werking niet met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, zou het product onder definitie van medisch hulpmiddel kunnen vallen. Indien het een repellent betreft, valt het onder de definitie van biocide.

​​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer