De wachtdiensten

De wachtdienst garandeert een permanente toegang tot geneesmiddelen. De dienst wordt zowel buiten de gebruikelijke openingsuren (elke dag van 19.00 uur 's avonds tot 8.00 uur 's morgens) als op zon- en feestdagen verzekerd. Elke apotheek moet aan de wachtrol deelnemen.

De wachtdienstregeling

De wachtdiensten worden georganiseerd door de lokale beroepsverenigingen van apothekers. Alle apotheker-titularissen van hetzelfde gebied staan op de wachtbeurtlijst en moeten de wachtdienst verzekeren. De titularis kan deze taak delegeren naar zijn adjunct-apotheker of apotheker-vervanger of eventueel, in onderling overleg, met een andere apotheker-titularis op de wachtrol van dezelfde regio. De wachtdienstregeling  - waar, wanneer, welke apotheken – kan onder meer geraadpleegd worden op de publiekswebsite www.apotheek.be.

Het wachthonorarium

Als je buiten de normale openingsuren (’s nachts, op zon- en feestdagen) naar een apotheek van wacht gaat, dan gelden sinds 1 november 2019 de volgende regels:

  • Als je een geneesmiddel komt halen met een voorschrift van je arts, dan betaal je geen wachttoeslag. (Het wachthonorarium voor een geneesmiddel dat terugbetaald wordt bedraagt 5,32 euro. De ziekteverzekering neemt die kost volledig op zich; jij hoeft dus niets te betalen.)

  • Wanneer je geen voorschrift hebt van een arts en je gaat naar de apotheek van wacht (voor geneesmiddelen vrij van voorschrift of andere producten) dan heeft de apotheker het recht om je een wachttoeslag aan te rekenen, waarvan hij zelf het bedrag bepaalt. Het bedrag moet wel ‘redelijk’ zijn en goed zichtbaar aangeduid worden.

Je kan die toeslag gemakkelijk vermijden door aankopen die niet echt dringend zijn tijdig te doen of uit te stellen. De apotheek van wacht is er voor alle dringende medicatie, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Voor alle andere diensten en producten helpt je apotheker je graag verder tijdens de normale openingsuren.

Meer info op Apotheek.be


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer