Extra informatie per intrekking

Lysanxia 08-07-2022

Gepubliceerd op 8/07/2022

Intrekking Lysanxia 10 mg (20 tabl: CNK 0118638; 50 tabl: CNK 0118646 )
                        Lysanxia 20 mg (CNK 0113 597​)
Info apotheker (08/07/2022)

Statuut van de producten in België:

 • Geneesmiddel voor menselijk gebruik, voorschriftplichtig.
  Actief bestandd​eel: Prazepam

Gevolgen van de intrekking voor reeds afgeleverde verpakkingen:

 • Geen. Patiënten kunnen reeds afgeleverde verpakkingen verder gebruiken.

Gevolgen van de intrekking voor de beschikbaarheid van de producten:

 • Deze geneesmiddelen zijn tijdelijk niet beschikbaar.
  De evolutie van de beschikbaarheid van geneesmiddelen kan gevolgd worden op
  Farmastatus, via de geneesmiddelendatabank van het FAGG. Op dit platform is het ook mogelijk een waarschuwing te activeren om per e-mail op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen in verband met een specifieke onbeschikbaarheid.

Mogelijke alternatieven:

 • Dit geneesmiddel bestaat ook onder de vorm van druppels. Deze formule is niet onderhevig aan de terugtrekking:

    LYSANXIA SOL GUTT 20ML (CNK 1271824 )
                              1 ml = 15 mg =​ 15 druppels

 • Er bestaan andere specialiteiten met dezelfde werkzame stof :
              PRAZEPAM EG tabl. 20 X 10 mg (CNK 2620797)
 
              PRAZEPAM EG tabl. 60 X 10 mg (CNK 3022183)

              ​PRAZEPAM EG tabl. 60 X 20 mg (CNK 3022191)

U kunt deze geneesmiddelen gemakkelijk vinden door gebruik te maken van de tool « Voorschrijven op stofnaam » in PhiL.

De prijs, de terugbetalingsvoorwaarden, de galenische vorm, de hulpstoffen, … kunnen wel verschillen van de specialiteit waarop de intrekking betrekking heeft. U kunt dit controleren door op PhiL te zoeken naar specialiteiten en de functie 'Vergelijken' te gebruiken.

 • Het is ook mogelijk om een bereiding te maken:
               PRAZEPAM Vrac 5 g FAG (CNK 0387118)

                    PRAZEPAM Vrac 10 g FAG (CNK 0387126)​

Mededeling van de firma:

​​Pfizer wenst u te informeren over het volgende:​

Lysanxia® 10 mg en 20 mg tabletten - terugroeping loten omwille van mogelijke problemen met de stabiliteit van het product.

Samenvatting

 • Alle loten van LYSANXIA® tabletten worden teruggeroepen.
 • Op basis van de beschikbare gegevens en de aanleiding tot deze terugroeping is er geen onmiddellijk risico voor patiënten die dit geneesmiddel innemen.
 • De terugroepactie zal tot een tekort van LYSANXIA® tabletten leiden voor onbepaalde duur. Momenteel is er geen enkele informatie bekend wanneer LYSANXIA® tabletten terug beschikbaar zullen zijn.
 • Voor patiënten die LYSANXIA®  tabletten gebruiken, zullen gezondheidszorgbeoefenaars een alternatieve behandeling dienen op te starten.
 • Gezondheidszorgbeoefenaars dienen patiënten die onder behandeling zijn aan te raden om niet te stoppen met LYSANXIA®  zonder overleg, en alle vragen of zorgen met hun gezondheidszorgbeoefenaar te bespreken.
 • ​De voorschrijver dient beroep te doen op zijn of haar klinische ervaring om de meest geschikte alternatieve behandeling te bepalen

Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van LYSANXIA® tabletten te melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03 – 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be.

Bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van LYSANXIA® tabletten kunnen ook worden gemeld aan de dienst voor Geneesmiddelenbewaking van Pfizer NV/SA op het telefoonnummer 02/554 62 11 of per e-mail naar: BEL.AEReporting@pfizer.com.

Vraag voor bijkomende informatie

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot het gebruik van LYSANXIA® t​abletten verzoeken we u om ons departement van Wetenschappelijke en Medische Informatie te contacteren via e-mail aan medical.information@pfizer.com.

​​

 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer