Rol-farmaceutisch-expert

Draaiboek

​​Het draaiboek voor de farmaceutisch expert vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid ​​:​

https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-een-vaccinatiecentrum ​​

Update 12/02/2​​021

Op 12 februari werd een nieuwe versie van het medisch-farmaceutisch draaiboek vaccinatiecentra gepubliceerd door het agentschap Zorg en Gezondheid. In deze versie zijn niet alleen de bereidinsgfiches aangepast (deze zijn apart uitprintbaar te vinden onder het hoofdstuk bereiding vaccins), maar ook de bestelprocedures voor Pfizer vaccins en Astra Zeneca vaccins zijn aangepast.​​​​

Aangezien het corona commissariaat een federaal gegeven is, werd een federaal draaiboek opgesteld dat parallel in Frans en Nederlands bestaat. Dit draaiboek werd geïntegreerd in de versie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, maar kan u​ ook hier raadplegen: 

Sector taskforce draaiboek voor de farmaceutisch expert

Update 19/03/21: 

aanpassingen in het draaiboek voor het gebruik van zero dead volume spuiten​

Dit draaiboek van de sector taskforce werd opgesteld met als basis de SOP's voorzien door het corona commissariaat. Alle informatie voor zorgverleners kan teruggevonden worden op een subsite van info-coronavirus.be​

​​​


 

  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer