Rol-farmaceutisch-expert

Thuisvaccinatie door huisarts of mobiel team

Gepubliceerd op 1/02/2022

​​Sommige patienten kunnen zich door gezondheidsproblemen niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum. Zij kunnen, in overleg met de huisarts, thuis gevaccineerd worden door de huisarts of het mobiel team.

In onderstaand document herhalen we de verantwoordelijkheden die daaraan vast hangen voor beide partijen. Evenals een formulier dat kan afgetekend en bijgehouden worden als bewijs van ontvangst.

Het is overigens de bedoeling enkel opgetrokken spuiten mee te geven. ​

Update 23/01/22

Zie de versie uit het sectortaskforce draaiboek 3.0​

Update 04/06/21: namenlijsten en outreachende vaccinatieVaccinatie buiten het vaccinatiecentrum: thuisvaccinatie door huisarts, mobiel team en outreachende vaccinatie

Update 26/04/21: verschillen weggewerkt, meer informatie over mobiele teams, specifiekere informatie over het voorshrift

Update 15/04/21 : aanpassing tabel temperatuur en houdbaarheid

​​Er zijn een aantal kleine verschillen tussen de vlaamse benadering en de federale benadering​.  ​

De SOP van het corona commissariaat i s te vinden onderaan op deze pagina onder de titel "richtlijnen voor mobiele vaccinatie"


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer