Het Bestuurscomité

 1. ​Om de twee jaar verkiest de Algemene Vergadering vier leden van het Bestuurscomité. Het Bestuurscomité is samengesteld uit de vier verkozen leden: een Voorzitter, een Ondervoorzitter en twee Secretarissen-generaal, samen met de Algemeen Directeur en een lid van het Operationeel Comité. De Voorzitter wordt afwisselend uit elk van de beide taalgroepen gekozen. De Secretarissen-generaal dienen verplicht tot verschillende taalgroepen te behoren. Het dagelijks bestuur van de APB wordt door het Bestuurscomité waargenomen, dat in voorkomend geval de verschillende daarmee verband houdende taken en functies onder zijn leden verdeelt.

 2. ​Voorzitter

  Koen Straetmans

  koen.straetmans@apb.be

  ​Ondervoorzitter

  Georges Verpraet

  georges.verpraet@apb.be

  Secretaris-generaal (FR)

  ​Alain Chaspierre

  alain.chaspierre@apb.be

  ​Secretaris-generaal (NL)

  Michael Storme

  michael.storme@apb.be

  ​Lid van het Operationeel Comité

  Luc Vansnick

  Luc.Vansnick@apb.be

  General Manager, van Rechtswege lid

  ​Luc Adriaenssens

  luc.adriaenssens@apb.be
 • © Copyright 2021
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer