Governance

Governance

 1. A. De Algemene Vergadering

 2. De Algemene Vergadering wordt gewoonlijk een maal per semester bijeengeroepen. Ze is samengesteld uit alle vertegenwoordigers van de werkelijke leden, die de enigen zijn die stemrecht hebben. De toegetreden leden hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, maar zonder stemrecht.

 3. De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn omschreven in de APB-statuten.


B. De Bondsraad

De Bondsraad komt gewoonlijk een maal per maand bijeen. Dit orgaan bestaat uit 12 Bondsraadsleden die door de werkelijke leden zijn aangeduid conform de APB-statuten, en facultatief uit 2 onafhankelijke Raadsleden. De Bondsraadsleden worden binnen de Algemene Vergadering gekozen en hun mandaat loopt twee jaar. Hun taak bestaat erin belangrijke strategische, politieke en economische beslissingen te nemen waarbij ze de missie en de visie van de APB nastreven.


BONDSRAAD – CONSEIL FEDERAL 2018-2019
Werkelijke leden – Membres effectifs
Barbay, Marie-FrançoiseSecteur de Namur
Echement, NicolasSecteur du Luxembourg
Guillaume, GeorgesSecteur du Brabant-Wallon
Herzeel, AnnSecteur région Bruxelles-Capitale/Sector Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Heungens, GeertSector Oost-Vlaanderen
Kohl, Michel Secteur de Liège
Mees, HervéSecteur du Hainaut
Megerlin, FrancisOnafhankelijke – Indépendant
Nicolas, Arnaud12de kandidaat – 12ème candidat
Van de Casteele, AnnSector Vlaams-Brabant
Van Reeth, PhilippeSector Antwerpen
Vermeulen, FilipSector West-Vlaanderen
Vos, DirkSector Limburg
Plaatsvervangende leden – Membres suppléants
Berghmans, JanSector Oost-Vlaanderen
Clabots, JeanSecteur du Brabant-Wallon
Clement, RenaudSecteur du Luxembourg
Colla, LéonSector Limburg
Defrance, Luc12de kandidaat – 12ème candidat
Deneyer, HildeSector Vlaams-Brabant
Derache, FrançoiseSecteur du Brabant-Wallon
Ghijselings, AndreasSector Vlaams-Brabant
Govaert, AnnickSecteur Région Bruxelles-Capitale/Sector Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Jehaes, Julian12de kandidaat – 12ème candidat
Lambion, HuguesSecteur de Liège
Larmuseau, PaulSector West-Vlaanderen
Lebacq, ErikSector Antwerpen
Libert, SamuelSecteur de Namur
Mathonet, ValérieSecteur de Liège
Moens, CarlSecteur de Namur
Morel, LucSecteur du Hainaut
Meyten, PaulSector Antwerpen
Rahmani, NassimSecteur du Luxembourg
Steegen, BjornSecteur Région Bruxelles-Capitale/Sector Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Storme, MichaelSector Oost-Vlaanderen
Tenret, DidierSecteur du Hainaut
Van Dijck , Joeri Sector Limburg
Vande Stichele , FrankSector West-Vlaanderen
C. Het Bestuurscomité
 1. Om de twee jaar verkiest de Algemene Vergadering vier leden van het Bestuurscomité. Het Bestuurscomité is samengesteld uit de vier verkozen leden: een Voorzitter, een Ondervoorzitter en twee Secretarissen-generaal, samen met de Algemeen Directeur en een lid van het Operationeel Comité. De Voorzitter wordt afwisselend uit elk van de beide taalgroepen gekozen. De Secretarissen-generaal dienen verplicht tot verschillende taalgroepen te behoren. Het dagelijks bestuur van de APB wordt door het Bestuurscomité waargenomen, dat in voorkomend geval de verschillende daarmee verband houdende taken en functies onder zijn leden verdeelt.

 2. Voorzitter 

  Alain Chaspierre
  alain.chaspierre@apb.be

  ​Ondervoorzitter

  Lieven Zwaenepoel

  lieven.zwaenepoel@apb.be

  Secretaris-generaal (FR)

  ​Koen Straetmans

  koen.straetmans@apb.be

  ​Secretaris-generaal (NL)

  Georges Verpraet

  georges.verpraet@apb.be

  ​Algemeen Directeur

   Luc Adriaenssens

  luc.adriaenssens@apb.be

  ​Directeur DGO

  ​Sophie Sarre

  sophie.sarre@apb.be


D. Het Operationeel Comité

Het Bestuurscomité leidt de verschillende APB-diensten. Het operationeel en dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan de departementsdirecteurs die door het Bestuurscomité worden aangesteld.

Algemeen Directeur
Luc Adriaenssens
Directeur Political AffairsLuc Vansnick
Financieel DirecteurPatrick Houvenaghel
Directeur SCM-DGO
Sophie Sarre
Directeur CDSP-CWOAJan Saevels
Directeur IT 
Erwin Vanderhaeghen
Directeur RH  
Ilse Verschueren
Directeur Flux
Marc Buckens 
Directeur Communicatie
Frank Crasson