Te ondernemen stappen

Gepubliceerd op

​Welke stappen dient u te ondernemen om uw beroep als zelfstandige uit te oefenen?

​De stappen die u moet ondernemen als u zich als zelfstandige in ons land wil vestigen, zijn vrij talrijk en lijken al snel omslachtig. Laat u niet meteen ontmoedigen! Vooraleer u welke stap ook zet, kan u best eerst contact opnemen met de beroepsvereniging van uw regio om uw project voor te stellen. Deze zal u een gepersonaliseerde begeleiding aanbieden.

 • Indien de apotheker zijn beroep als natuurlijke persoon uitoefent, moet hij de nodige stappen zetten bij een ondernemingsloket, (zie ook Waar vindt u een ondernemingsloket?).

                     -> dat u een oprichtingsakte van de vennootschap dient op te stellen,

                    -> dat u de oprichtingsakte van de vennootschap moet laten registreren bij een

                       registratiekantoor van de FOD Financiën, 

 • Opening van een zichtrekening

 • Identificatie bij de btw

 • Aansluiting bij een sociale verzekeringskas

 • Aansluiting bij een ziekenfonds

 • Verzekeringen

 • Aanwerving van personeel
Al deze stappen en de voorwaarden die moeten worden vervuld om een activiteit als zelfstandige te kunnen uitoefenen, worden gedetailleerd op de portaalsite van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: Belangrijkste stappen om uw onderneming op te richten,

Zie ook: • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer