Deontologie

Gepubliceerd op

​De Orde der apothekers waakt over de deontologie of plichtenleer van het beroep. De plichten van de apotheker zijn door de Orde vastgelegd in de deontologische code of code voor farmaceutische plichtenleer. Iedere apotheker die - zoals wettelijk verplicht – bij de Orde is ingeschreven, moet de principes en de regels van deze code volgen.

De Orde werd in 1949 opgericht om de commercialisering van het beroep tegen te gaan. De eerste deontologische regel die werd opgesteld, legde de verplichting van de wachtdienst op. In 2010, bij de laatste update, werd de deontologische code aangepast aan de nieuwe rol en taakomschrijving. De apotheker is nu deontologisch verplicht om onder meer farmaceutische zorg en opvolging voor zijn patiënten te verzekeren en om waakzaam te zijn voor de overconsumptie van geneesmiddelen.


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer