Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Gepubliceerd op


Met het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) kunt u vertrouwen op een extra veiligheid bij de aflevering van uw geneesmiddelen, en dit in de meeste apotheken van het land. 
Dankzij deze gratis dienst, kan uw vertrouwde apotheker uw 'medicatiehistoriek' – het geheel van de geneesmiddelen die u in het afgelopen jaar werden afgeleverd – uit uw farmaceutisch dossier delen met zijn collega-apothekers. Elke apotheker bij wie u zich aanmeldt kan zo een overzicht van uw geneesmiddelengebruik krijgen en zijn advies afstemmen op uw persoonlijke situatie. Op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven om uw gezondheidsgegevens te delen!

Van het Farmaceutisch Dossier...
Telkens de apotheker een geneesmiddel op voorschrift aflevert, is hij wettelijk verplicht om dit te registreren. Tenzij u bezwaar maakt, registreert de apotheker, in het belang van uw gezondheid, ook bijkomende gegevens zoals geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten. Al deze informatie wordt opgeslagen in uw farmaceutisch dossier zodat de apotheker u steeds optimaal kan adviseren en eventuele problemen met uw medicatie, zoals een interactie tussen twee geneesmiddelen, kan voorkomen. U kan uw dossier altijd inkijken en, indien nodig, gegevens aanpassen.

… naar het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD)
Mits uw toestemming kan iedere apotheker die u consulteert, het overzicht bekijken van de geneesmiddelen die u in het afgelopen jaar werden afgeleverd. Uw farmaceutisch dossier blijft weliswaar in uw vertrouwde apotheek, alleen de relevante informatie over uw geneesmiddelen (de naam, dosering, innamemodaliteiten en afleveringsdatum) kan geraadpleegd worden door de apotheker bij wie u zich meldt. Deze raadpleging is mogelijk via de centrale databank van het GFD waarin alle op uw naam afgeleverde geneesmiddelen geregistreerd worden.  Zowel uw vertrouwde apotheker als om het even welke andere apotheker in het land die u consulteert, kunnen deze databank raadplegen. Deze dienstverlening wordt u gratis aangeboden.


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer