Wel of niet terugbetaald?

Gepubliceerd op

​In België worden ongeveer evenveel verpakkingen van terugbetaalde als van niet-terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd in de openbare apotheken. In 2012 waren het er gemiddeld 21 per inwoner: 10 terugbetaalde en 11 niet terugbetaalde verpakkingen.

geneesmiddelen op voorschrift worden ook terugbetaald. Dit houdt in dat er een tegemoetkoming van het RIZIV is zodat de patiënt niet de volledige kostprijs hoeft te betalen. Een aantal geneesmiddelen op voorschrift wordt, om medische (of budgettaire) redenen, alleen 'onder bepaalde voorwaarden' terugbetaald. Meestal is hiervoor een medisch attest vereist, soms (bv. voor griepvaccins) volstaat een voorschrift met daarop de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing'. Er zijn ook niet-terugbetaalbare geneesmiddelen op voorschrift, zoals slaap- en kalmeermiddelen of geneesmiddelen waarvoor geen terugbetaling is gevraagd of waarvan deze aanvraag (om budgettaire redenen) werd afgewezen. Voorschriftvrije geneesmiddelen ten slotte worden niet terugbetaald.


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer