Veilig blijven werken in de apotheek

Coronavirus (COVID-19): Testing & tracing

​​​​TESTING

Zelftesten

Een zelftest is, zoals de naam al aangeeft, een test die een persoon zelf thuis kan uitvoeren, zonder tussenkomst van een zorgverlener om een staal te nemen of het resultaat te interpreteren.

De verkoop van zelftests die antistoffen tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) detecteren, is vanaf 19 september 2020 niet langer verboden", liet het FAGG in een mededeling weten. Het Agentschap “waarschuwt gebruikers wel dat er zowel bij een negatief als positief resultaat belangrijke kanttekeningen zijn. Die zelftests kunnen gebruikers een vals gevoel van veiligheid geven of onnodig ongerust mak en." En het FAGG voegt eraan toe: “Er circuleren op internet ook namaaktests. Wilt u een zelftest kopen, doe dat dan via een betrouwbare bron zoals uw apotheker." (Behalve die mededeling publiceerde het Agentschap ook 'Vragen en antwoorden over zelftests die antistoffen tegen het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) detecteren'). ​

Sneltesten

De tests die momenteel beschikbaar zijn, en die door sommige firma's worden aangeboden aan apothekers, zijn serologische en antige​en sneltests waarvoor de tussenkomst van een professionele zorgverlener vereist is.

Sinds eind de​​cember 2020 mogen apotheken geen snelle antigeentests meer verkopen. En dit noch aan individuen (wat logisch is vermits die tests niet voor hen bedoeld zijn), noch aan gezondheidswerkers die bevoegd zijn om ze te gebruiken (wat volkomen onbegrijpelijk is aangezien bepaalde professionals - huisartsen, woonzorgcentra, enz. apotheken bellen om zich te bevoorraden).​

Hoe het verschil zien tussen een zelftest en een sneltest?​

In tegenstelling tot serologische sneltests, moeten zelftests gevalideerd worden door een erkende certificeringsinstantie ('notified body'). Daarom moet op elke gecertificeerde zelftest naast de markering CE ook een nummer met 4 cijfers staan dat aangeeft welke instantie de test heeft goedgekeurd. (Een sneltest moet ook een CE-markering hebben, maar aangezien het bedrijf de test zelf certificeert, staan er geen 4 cijfers naast die markering.)

Een concreet voorbeeld vind je in het artikel van de documentatiedienst. Een zelftest bevat een gebruiksaanwijzing die de patiënt aanbeveelt om zijn arts te raadplegen bij een positieve reactie. Die vermelding vind je uiteraard niet in de gebruiksaanwijzing van een sneltest.

Ook vind je ook een antwoord op vragen over het nut, de doelgroep en de praktische modaliteiten van de verschillende types testen, en over de mogelijkheid van de officina-apotheek als 'testpunt'.

COVID-19 testen in de apotheek (Docu 07​/01/21)​​

COVID-19-testing: apothekers bieden hun hulp aan bij de aanpak van de crisis (APB 03/11/20)

Coronavirus: zelftests niet langer verboden, maar het FAGG waarschuwt voor verkeerde interpretatie van het resultaat​ (FAGG 21/09/20)​


TRACING​​

Tracing: contactonderzoek

In de publieksfolder 'Contactonderzoek. Samen het virus vertragen' legt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uit hoe mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus getraceerd worden, om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreid onder de bevolking. De folder legt op een heldere manier uit ook dat een contactonderzoek gebeurt: "Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter."

De methode voor contactonderzoek is niet nieuw. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid voert al decennialang contactonderzoek uit voor andere ziektes, zoals mazelen en tuberculose. Nu wordt het ook gebruikt voor COVID-19.

Je kan de brochure downloaden als een opplooibare folder of als printbare versie op A4-formaat. Bij de printbare versie kan je kiezen tussen een gewone folder en eentje "in eenvoudig Nederlands". De folder is beschikbaar in twaalf talen (Frans, Engels, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Portugees, Chinees…). Voor meer informatie, klik hier.​

Het is natuurlijk niet de opdracht van de apothekers om de bevolking te informeren, maar allicht zal jij ook vragen krijgen daarover. Bij deze beschik je over een betrouwbare bron om meer te weten te komen en – als je dat wenst – materiaal om je patiënten met vragen te informeren.


 
  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer