Veilig blijven werken in de apotheek

Coronavirus (COVID-19): Testing & tracing

​Het gebruik van testen via een neusswab is in ons land vandaag de dag goed gekend voor acute diagnose van COVID-19. Daarnaast is nu ook het gebruik van serologische antilichaam testen en snelle antigentesten goedgekeurd door de federale 'Risk Management Group'. Deze testen geven een indicatie van eventuele besmetting in het verleden. Hieronder bevinden zich ook testen die buiten een laboratorium kunnen uitgevoerd worden.

Dit artikel beschrijft het nut, de doelgroep en de praktische modaliteiten van de verschillende types testen en de mogelijkheid van de officina-apotheek als testpunt. Tot slot geven we enkele praktische aanbevelingen bij de uitrol van serologische sneltesten en zelftesten in de publieke officina (hoewel nog niet beschikbaar in België).​

COVID-19 testen in de apotheek (Docu 21/09/20) (Nieuw)​

Coronavirus: zelftests niet langer verboden, maar het FAGG waarschuwt voor verkeerde interpretatie van het resultaat​ (FAGG 21/09/20)​


 

Hier vind je ook een diagram dat de strategie van testing-tracing voorstelt en bijkomende informatie bevat over de personen die getest moet worden (de definitie van mogelijke gevallen werd uitgebreid).

Tracing: contactonderzoek

In de publieksfolder 'Contactonderzoek. Samen het virus vertragen' legt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uit hoe mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus getraceerd worden, om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreid onder de bevolking. De folder legt op een heldere manier uit ook dat een contactonderzoek gebeurt: "Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter."

 

De methode voor contactonderzoek is niet nieuw. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid voert al decennialang contactonderzoek uit voor andere ziektes, zoals mazelen en tuberculose. Nu wordt het ook gebruikt voor COVID-19.

 

Je kan de brochure downloaden als een opplooibare folder of als printbare versie op A4-formaat. Bij de printbare versie kan je kiezen tussen een gewone folder en eentje "in eenvoudig Nederlands". De folder is beschikbaar in twaalf talen (Frans, Engels, Turks, Arabisch, Spaans, Pools, Portugees, Chinees…). Voor meer informatie, klik hier.

 

Het is natuurlijk niet de opdracht van de apothekers om de bevolking te informeren, maar allicht zal jij ook vragen krijgen daarover. Bij deze beschik je over een betrouwbare bron om meer te weten te komen en – als je dat wenst – materiaal om je patiënten met vragen te informeren.


 


  • © Copyright 2020
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer