Veilig blijven werken in de apotheek

Coronavirus (COVID-19): Mondmaskers

Gepubliceerd op 26/02/2021

​​Het dragen van een mondmasker is vanaf 11 juli 2020 verplicht voor patiënten in de apotheek en voor ieder personeelslid.

Conformiteit

Het FAGG nam tijdens de eerste maanden van de COVID-19 pandemie een aantal uitzonderingsmaatregelen om voldoende beschikbaarheid te garanderen van chirurgische mondmaskers die aan de minimum kwaliteitseisen voldoen voor gebruik als medisch hulpmiddel. De voorbije maanden normaliseerde de bevoorrading van chirurgische mondmaskers zich geleidelijk. Hierdoor kunnen we niet langer spreken van tekorten aan maskers die volledig conform de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen op de markt worden gebracht. Het FAGG beslist dan ook om de tijdelijke afwijkingen voor CE-markering en conformiteitsbeoordeling van maskers en dus de genomen uitzonderingsmaatregelen (alternatieve normen en ATP) stop te zetten op 1 februari 2021. Vanaf dan zullen chirurgische mondmaskers die als medisch hulpmiddel op de markt worden gebracht, opnieuw enkel nog vrijgegeven of verhandeld kunnen worden wanneer ze in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving.

De mondmaskers die vóór 1 februari 2021 werden vrijgegeven op basis van de tijdelijke afwijkingen (alternatieve normen, ATP) mogen op de markt worden aangeboden tot uiterlijk 1 augustus 2022 of tot de vervaldatum vermeld door de fabrikant.

Respiratoire maskers type FFP2/FFP3​ zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en vallen onder de bevoegdheid van de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie. Waaraan deze moeten voldoen vindt u op de website van de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie

De website van de FOD economie informeert ook over de minimale technische vereisten waaraan comfortmaskers moeten voldoen.​

Het is echter niet altijd mogelijk als apotheker om 100% zekerheid te hebben over de conformiteit van al hetgeen aangeboden wordt. APB is evenmin in staat daarover testen te realiseren noch documenten of certificaten te valideren. We vragen je dus om zeer waakzaam te zijn wat betreft maskers (en zeker FFP2), omdat een kwaliteitsgebrek ernstige gevolgen kan hebben naargelang de omstandigheden waarin ze gebruikt worden.

Het is altijd beter om, in de mate van het mogelijke, voorrang te geven aan de groothandelaars-verdelers (APB steunt de initiatieven die ze momenteel nemen om je snel te kunnen bevoorraden met chirurgische maskers). We nodigen je ook uit om de webapplicatie van de FOD Volksgezondheid te gebruiken om je behoeften te signaleren (niet alleen aan maskers, maar ook aan andere beschermende uitrusting). Opgelet: dat is nodig om de behoeften van jullie teams te evalueren. De overheid zal het materieel vervolgens verdelen in functie van de beschikbare voorraden en prioriteiten.

 

Verdeling (stoffen) mondmaskers

In de context van de Corona-crisis, is de optimale verstrekking van (stoffen) maskers voor de burgers één van de factoren in de federale exit-strategie. Naast andere federale en gemeentelijke initiatieven stelde de federale overheid in juni 2020 ook stoffen maskers ter beschikking aan alle burgers. De praktische uitwerking van dit project werd door de regering toevertrouwd aan het Ministerie van Defensie. Verdeling in de apotheken aan de bevolking startte vanaf 15 juni. 

Na een nieuw onderzoek door Sciensano op de stoffen mondmaskers, wordt op basis van de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad en in overleg met de Minister van Volksgezondheid gevraagd de verdere verdeling van de stoffen maskers voorlopig stop te zetten in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. Na de bijkomende onderzoeken en op het ogenblik dat de wetenschappelijke info​rmatie beschikbaar zal zijn, zal u er over geïnformeerd worden.​ (26/02/21)

​In juni 2020 ​was er een Procedure voor apothekers 'verdeling van stoffen mondmaskers' opgesteld met daarin alle informatie​ en bijkomende uitleg, alsook praktische aanbevelingen.

Procedure apothekers verdeling stoffen mondmaskers (APB & OPHACO 08/06/20)

De gebruiksaanwijzing is gepubliceerd op apotheek.be, nodig de mensen uit om ze op die website te raadplegen. Jij moet ze niet afdrukken. Hou de gedrukte exemplaren die je hebt ontvangen voor de oudste burgers. Via dit baliedocument met QR-codes, word je meteen doorverwezen naar de gebruiksaanwijzing in de drie landstalen van Defensie. Een tip: druk het baliedocument af om op te hangen aan je balie voor je patiënten.

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/

APB & Co hadden al een protocol uitgewerkt om je te helpen indien er een lokale vraag is naar samenwerking voor de distributie van maskers met de gemeentelijke of regionale overheden. Het bevat guidelines en aandachtspunten voor het opzetten van zo'n samenwerking en voor de distributie in de apotheek.

Mondmaskers distributieprotocol overheden (APB, VAN, AUP, AVB-UPB en Ophaco. 06/05/20)​

Hoe een masker correct dragen?

Personen die een masker dragen dienen op de hoogte te zijn over het correct gebruik en verwijdering. Maskers zijn enkel werkzaam wanneer ze gecombineerd worden met het frequent wassen van de handen met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing. Er zijn twee praktische folders beschikbaar om je te helpen goed advies te geven bij het afleveren van (chirurgische of stoffen) maskers aan je patiënten.

 Folder: hoe chirurgische mondmaskers gebruiken (APB)

 Folder: hoe stoffen mondmaskers gebruiken (APB)

 Folder in het Duits: Wie verwendet man chirurgische Mundschutzmasken? (APB)

 Folder in het Duits: Wie verwendet man Stoffmundschutzmasken? (APB)

Extra bronnen:​

When and how to wear medical masks to protect against the new coronavirus? (WHO.YouTube video)

Infographic: Using face masks in the community (European Centre for Disease Prevention and Control)

Hergebruik

Zowel chirurgische als respiratoire maskers zijn in principe wegwerpmaskers voor eenmalig gebruik. Tot op vandaag is er nog geen gevalideerde methode beschikbaar voor sterilisatie van mondmaskers die praktisch toepasbaar is in de apotheek of bij patiënten thuis. Ook sterilisatie d.m.v. warmte (oven/haardroger) in de thuissituatie is niet gevalideerd. Dit kan tot vervorming van de maskers leiden waardoor de maskers niet goed meer aansluiten en leiden tot een verminderde filtercapaciteit.

Wasbare zelfgemaakte mondmaskers moeten elke dag gewassen worden bij tenminste 60°C en volledig droog zijn voor het volgende gebruik. 

Om de mondmaskers van Defensie op een veilige manier te hergebruiken, is het aangeraden om ze met de hand te wassen op een maximale temperatuur van 30°C. Voor een optimale veiligheid, raden we aan het masker na het wassen, spoelen en drogen gedurende 3 dagen niet te gebruiken en proper te bewaren. De levensduur van het masker is beperkt tot 30 wasbeurten.

 

Extra artikels:​​

MONDMASKERS (05/01/21 Documentatiedienst APB. )

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_update_consensus_masks_NL.pdf (Sciensano. Update van de aanbevelingen over het gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19 pandemie – juni 2020)


 

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer