Veilig blijven werken in de apotheek

Reizen

Gepubliceerd op 26/04/2021

flowchart_traveltestD1D7_NL.png 

 

Bron : https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/beslisbomen

Ik kom terug uit het buitenland en ik ga in quarantaine. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen?

Als u na een terugkeer uit het buitenland in quarantaine gaat, kunt u onder bepaalde voorwaarden uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen:

- u mag niet arbeidsongeschikt zijn. In dat geval bent u ten laste van de mutualiteit;

- u kunt niet werken (bv. telewerk). Indien u werkt, hebt u recht op loon.

!! Opgelet: quarantaine die het gevolg is van een reis:

- naar een "rode" zone binnen een land van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het VK of Zwitserland (hierna: EU+) (bij datum vertrek)

- of naar een ander land dan de hierboven opgesomde (hierna: buiten de EU+)

opent géén recht op tijdelijke werkloosheid, aangezien dat géén situatie van overmacht is. In die gevallen is er ofwel een reisverbod, ofwel weet men op voorhand dat men in quarantaine zal moeten (reisverbod of niet). De quarantaine is het gevolg van een vrije keuze van de werknemer. Dat geldt ook voor de landen waarvoor vanaf 25.09.2020 geen reisverbod meer geldt maar enkel een negatief reisadvies.

Indien u terugkeert uit een een "oranje" of "rode" zone binnen de EU+ (voor zover die dus niet rood was bij vertrek – zie hierboven):

=> u kunt uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten indien u een quarantainegetuigschrift van uw arts kunt voorleggen

Indien u terugkeert uit een land buiten de EU+, kunt u tijdens een periode van quarantaine geen uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten.

Tijdelijke werkloosheid kan wel mogelijk zijn indien u omwille van een essentiële verplaatsing naar het buitenland bent vertrokken. Bijvoorbeeld: professionele of studieredenen, in het kader van co-ouderschap, om een begrafenis/crematie van een verwant tot de tweede graad bij te wonen, om een medische behandeling verder te zetten, of om iemand te bezoeken in het kader van palliatieve zorgen.

De RVA behoudt zich wel het recht voor om in het geval van professionele redenen na te gaan of uw werkgever niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld door u naar het buitenland te sturen. Het betreft een feitenkwestie.

Niet-essentiële verplaatsingen (bijvoorbeeld omwille van toeristische of recreatieve doeleinden) openen zoals hierboven vermeld geen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid aangezien dit niet als overmacht kan worden beschouwd.

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod of een negatief reisadvies is bij vertrek of wanneer de

ingeroepen reden voor de "essentiële" verplaatsing niet bewezen of ongeloofwaardig is of wanneer deze enkel als dekmantel moet dienen voor een in wezen toeristisch doel). Controles kunnen onder meer betrekking hebben op verplaatsingen die zich tijdens de schoolvakanties voordoen.

Bron : https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20210419.pdf

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer