Missie

​De meerwaarde van de z​elfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen.

 


APB – MISSIE

Het stimuleren, ontwikkelen en promoten van de meerwaarde van de OFFICINA-APOTHEKER waarbij de GEZONDHEID en de belangen van de PATIËNT centraal staan, om bij te dragen tot een betere VOLKSGEZONDHEID;

Het waarborgen en verder ontwikkelen van de vrije beroepsuitoefening in de OFFICINA-APOTHEEK.

APB – VISIE

APB wil:

  • De officina-apotheker POSITIONEREN als ONONTBEERLIJKE zorgverstrekker & expert in de gezondheidszorg;
  • Zijn rol VERSTERKEN als vooraanstaande belangenorganisatie van officina-apothekers en bevoorrechte en geloofwaardige gesprekspartner voor de andere actoren in de sector;
  • In naam van al zijn leden en medewerkers, en met respect voor ieder van hen, met een heldere en een EENSLUIDENDE boodschap naar buiten treden;
  • Een dynamische BEDRIJFSCULTUUR nastreven door zich te omringen met een ploeg medewerkers die elkaar aanvullen en die uitblinken in expertise en in doeltreffendheid;
  • Performante, vernieuwende en aan de dagelijkse officina-praktijk aangepaste DIENSTEN en WERKINSTRUMENTEN ontwikkelen en aanbieden;
  • Zijn doelstellingen op een proactieve, creatieve en effectieve manier bereiken ondersteund door een EFFICIËNTE COMMUNICATIE op alle niveaus.


  • © Copyright 2023
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer