Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek

Voorstelling DGO

​​​​​​​De Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO), het analyselaboratorium van APB, is officieel erkend (M.B. 2 februari 2005) en geaccrediteerd volgens norm ISO 17025 (BELAC 206-TEST).

Het wordt beheerd en gefinancierd door de officina-apothekers en heeft als doel de apothekers bij te staan in hun wettelijke verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle geneesmiddelen af te leveren.

De DGO heeft een erkenning door de overheid voor de controle op de geneesmiddelen.


Ze behandelt eveneens door apothekers gemelde kwaliteitsgebreken en organiseert de intrekking van de markt van de niet-conforme producten.

De DGO is geaccrediteerd door het accreditatie-organisme BELAC voor een lijst van technieken/proeftypes (= flexibele scope), die het grootste deel van de uitgevoerde proeven omvat.

Zowel de overheid als BELAC inspecteren/auditen in de DGO om te controleren of de DGO de wettelijke en de kwaliteitsnormen toepast.


  • © Copyright 2021
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer