Wetenschappelijke vragen en aanbevelingen

Coronavirus (COVID-19): Desinfectie van handen en oppervlakten

Gepubliceerd op 15/09/2020

​​​​​​Overdracht van SARS-CoV2 (virus dat COVID-19 veroorzaakt) gebeurt voornamelijk door respiratoire druppels, die ontstaan bij hoesten en niezen, en door contact met besmette oppervlakten. 

Handhygiëne 

1. Was uw handen met water en zeep gedurende 40 tot 60 seconden. Dit blijft de eerste én de belangrijkste stap. Dit meerdere keren per dag, telkens u geniest of gehoest hebt, na elk toiletbezoek en telkens u mogelijks besmet materiaal hebt vastgenomen. (voor de apotheker bv cash geld).  

2. Het gebruik van hydroalcoholische gel is een extra maatregel of een alternatief indien geen water en zeep voorhanden zijn.

3. Wassen met isobetadine® zeep kàn ook een extra bescherming geven. Povidone-iood heeft een breed antibacterieel en antiviraal spectrum.​ Er is recent ook in-vitro activiteit tegen Sars-Cov-2 aangetoond. Vergeet ook niet dat allergieën niet uitgesloten zijn.

  1. 4. In noodgevallen en bij onbeschikbaarheid van producten op basis van alcohol, kunnen chlooroplossingen gebruikt worden voor de ontsmetting van de handen. De WHO verduidelijkt dat dit als een tijdelijk alternatief in urgente situaties moet beschouwd worden en dat het gebruik van producten op basis van alcohol of het wassen met water met zeep de voorkeur blijft.
    De concentratie chloor die gewoonlijk gebruikt wordt voor de ontsmetting van de handen is 0,05 % (500 ppm).


Oppervlakten 

1. Alcohol 70%

2. Javeloplossing die minstens 0,1 % natriumhypochloriet (1000 ppm) bevat, bv. 40 ml javel op 1 liter leidingwater.

3. Waterstofperoxide 0,5%: uit recent onderzoek blijkt dat humane coronavirussen op oppervlakten ook hieraan gevoelig zijn 

Vuil kan de werking van desinfectantia verminderen: reinig vuile oppervlakten steeds ook eerst met water en zeep en laat drogen voor desinfectie.  


Hieronder nog een uitgebreid overzicht met de belangrijkste desinfectie mog​elijkheden, in functie van de meest recente literatuurgegevens:

DESINFECTIE_HANDEN_OPPERVLAKTEN_UPDATE_15_09​_20.pdf (Documentatiedienst APB)  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer