Wetenschappelijke vragen en aanbevelingen

Coronavirus (COVID-19): Javel

Gepubliceerd op 12/05/2020

​Wat is de correcte verdunning van javel om efficiënt te zijn tegen het corona-virus?

Het coronavirus is gevoelig aan 0.1%-0.5% natriumhypochloriet (NaClO), ofwel 1000ppm – 5000ppm, zo blijkt uit de recente literatuur. Javel bevat echter geen gestandaardiseerde hoeveelheid natriumhypochloriet. Daarenboven bestaan er verschillende manieren om het gehalte natriumhypochloriet uit te drukken en kan er wel eens verwarring heersen. 

Omdat er steeds meer concrete informatie beschikbaar wordt gesteld over de bestrijding tegen het coronavirus, bevelen we niet langer een 1 op 100 verdunning aan. Wij stellen voor om als algemene regel een 1 op 25 verdunning te gebruiken, wat overeenkomt met 40 ml javel per liter water. Op deze manier blijf je voor quasi elk type javel boven de vereiste 1000ppm. Het blijft echter aan te raden om altijd het natriumhypochloriet-gehalte van de javel na te gaan op het etiket van de verpakking. Het coronavirus wordt binnen een minuut geïnactiveerd bij blootstelling aan javel met minstens 0.1% natriumhypochloriet.

JAVEL_12_05_20.pdf (Documentatiedienst APB)


Het antigifcentrum meldt dat er vaak ongevallen gebeuren met Javel. Bijvoorbeeld wanneer men Javel gaat mengen met een zuur, wanneer chloordampen ingeademd worden of sterke concentraties ingeslikt of op de huid gebruikt worden. Meer info is te vinden op de website van het antigifcentrum:

https://www.antigifcentrum.be/huishouden/bleekwater 


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer