Wetenschappelijke vragen en aanbevelingen

Coronavirus (COVID-19): Vaccins

Gepubliceerd op 13/01/2021

​​​Hoe komt het dat de vaccins tegen COVID-19 zo snel konden worden ontwikkeld? Hoe werken COVID-19 mRNA-vaccins? Hoe volgt de overheid de veiligheid van de COVID-19 vaccins o​p? 

Er is een grote vraag naar duidelijke informatie over de COVID-19-vaccins. Het FAGG beantwoordt de belangrijkste vragen in een nieuwe ​rubriek. Kiest u voor een kort antwoord in eenvoudige taal, klik dan op “in het kort”. Kiest u voor een uitgebreider antwoord met meer wetenschappelijke informatie, klik dan op “in detail”. Deze rubriek zal regelmatig worden aangevuld en bijge​​​werkt met de meest recente informatie.​

Op 17 december organiseerde het UZ Gent een webinar over COVID-19 vaccinatie. Op het prog​ramma stonden de impact van vaccinatie op de maatschappij doorheen de tijd, een stand van zaken over de COVID-19 vaccins met hun werkzaamheid en veiligheid en tot slot ook een presentatie over hoe motiverend communiceren in deze coronacrisis. U kan de webinar nog herbekijken via https://youtu.be/EZDwHasnU3k (YouTube-pagina van UZ Gent). De presentatie start vanaf minuut 5:30.

​De website www.laatjevaccineren.be beantwoor​​dt ook een heel aantal veelgestelde vragen over vaccinatie tegen COVID-19.​

 ​


  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer