Wetenschappelijke vragen en aanbevelingen

Coronavirus (COVID-19): Vitamine D en zink

Gepubliceerd op 28/01/2021

​Zink noch vitamine D is een wondermiddel in de beh​​​andeling van Covid-19.

Wat vitamine D betreft:

 • In de huidige situatie van de pandemie en wegens de hoge prevalentie van vitamine D-tekort, moet de bevolking er voor zorgen om voldoende vitamine D via haar voeding in te nemen en zich voldoende aan zonlicht bloot te stellen. Passend voedings- en gezondheidsadvies is nuttig. Het is belangrijk om de consumptie te bevorderen van voedingsmiddelen die van nature rijk zijn aan vitamine D, zoals vette vis, eieren, kaas en vlees, maar ook van verrijkte voedingsmiddelen (melk, zuivelproducten, margarines, sommige granen), waaraan eventueel voedingssupplementen moeten worden toegevoegd. Het doel is om een totale dagelijkse inname van minimum 20 µg vitamine D/dag (800 IE) te bereiken (uit voeding en blootstelling aan de zon).
 • Hogere waarden kunnen in bepaalde omstandigheden om medische redenen worden weerhouden. Voedingssupplementen zouden nooit meer dan 30 µg vitamine D per dag mogen bevatten. Ze moeten op regelmatige basis worden ingenomen (dagelijks, wekelijks of maandelijks) en niet een of twee keer per jaar in de vorm van megadoses. Daarbij moeten ook de praktische aanbevelingen voor de toediening van medicatie worden nageleefd (vermijd de verdunning in water of waterige oplossingen, slik in tijdens een maaltijd of met voedsel dat vet bevat (bv. kwark), enz.). In de medische praktijk wordt een opvolging van de plasmaconcentraties aanbevolen.
 • Bij patiënten met een hoog risico om Covid-19 te ontwikkelen en bij patiënten die positief werden getest maar geen symptomen vertonen, wordt aanbevolen om hun vitamine D-status te controleren. Als daarbij een lage waarde wordt gemeten (lager dan 20 µg/L), kan gedurende enkele weken een behandeling van het type geneesmiddel worden toegepast met een oplaaddosis (25 000 tot 50 000 IE/week of 625 tot 1 250 µg/week). In bevolkingsgroepen waar de prevalentie van een vitamine D-tekort zeer hoog is zoals ouderen in rusthuizen, zwangere vrouwen, mensen met een donkere huid, sommige vegetariërs, enz. zal vitamine D routinematig worden toegediend.
 • Het gebruik van zeer hoge hoeveelheden vitamine D voor therapeutische doeleinden bij patiënten met Covid-19 en om zeer ernstige vormen van de ziekte te voorkomen, kan momenteel niet aanbevolen worden. Dit type gebruik kan eventueel het onderwerp uitmaken van klinische studies en mag de huidige behandelingen niet vervangen.
 • Wat de vaccinatie betreft, wordt elke chronische behandeling die voor de vaccinatie startte, ongewijzigd voortgezet.

 • Wat zink betreft:

 • Beveelt de HGR de toediening van zink voor therapeutische doeleinden niet aan bij besmette patiënten die symptomen vertonen. Hetzelfde geldt voor de toediening van hoge dosissen.
 • Toch is het, in de huidige omstandigheden van de pandemie, belangrijk dat de volledige bevolking voldoende zink inneemt via de consumptie van voedingsmiddelen rijk aan zink waaronder vlees, eieren, vis, granen en graanproducten, peulvruchten evenals melk en melkproducten. Het is hierbij nuttig om de beste voedingsbronnen te bevoordelen, eventueel na advies van een diëtist in het kader van een globale evaluatie.
 • Het medische team dat verantwoordelijk is voor de besmette patiënten, mag hierbij niet vertrouwen op een serummeting van zink als onafhankelijke predictieve factor van de ernst van de ziekte.
 • Personen met een hoog risico op infectie, die nog niet besmet zijn en dus geen Covid19 symptomen vertonen, kunnen preventief gedurende 3 tot 4 weken een supplement krijgen met matige dosissen (10 mg zink/dag, aan elk geval aan te passen).
 • Wat de vaccinatie betreft, wordt elke chronische behandeling met matige dosissen die voor de vaccinatie startte, onveranderd voortgezet. Om eventuele interactie met de vaccinatierespons te voorkomen, mag er echter geen nieuwe suppletie of wijziging van de dosis plaatsvinden binnen een termijn van 2 - 3 weken voor en na de vaccinatie.

 •  

  HGR advies: Vitamine D, zink en COVID-19 (HGR. 01/2021)

  COVID-19: over ivermectine, vitamine D en remdesivir: bewezen nut? (update 22/12: NICE-guideline over vitamine D en COVID-19)​ (BCFI. 05/01/2021)​

​​​

 • © Copyright 2024
 • Algemene Pharmaceutische Bond
 • All rights reserved
 • Disclaimer