Wetenschappelijke vragen en aanbevelingen

Coronavirus (COVID-19): Zwangere vrouwen

​Over het algemeen vertonen zwangere vrouwen een verhoogd risico voor infectie en ernstige ziekten door de fysiologische en immunologische veranderingen in het lichaam. Op basis van beperkte data zijn er echter geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met SARS-CoV2. Er zijn nog te weinig gegevens beschikbaar om te concluderen dat het verloop van COVID-19 anders is dan bij niet-zwangere vrouwen. De meeste zwangere vrouwen zullen dus enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen vertonen. Bij koorts moet paracetamol gebruikt worden, aangezien koorts complicaties kan veroorzaken tijdens de zwangerschap. Paracetamol is veilig tijdens de zwangerschap.

Volgens gegevens van de Vlaamse vereniging voor obstetrie en gynaecologie (VVOG) werd tot nu toe ook geen directe verticale transmissie beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bij de bevalling. Het virus is nog niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in de moedermelk. Men dient echter wel de voorzorgen te nemen voor een besmetting na de bevalling van besmette moeder op kind via horizontale transmissie. Het CDC raadt aan moeder en kind gescheiden te houden na de bevalling, en gekolfde voeding (of flesvoeding) door een gezond persoon te laten geven.

Er zijn tot heden geen aanwijzingen dat het risico op miskraam verhoogd is in het geval van COVID-19. Hoge koorts kan echter leiden tot vroeggeboorte.

ZWANGERE_VROUWEN_19_03_20.pdf (Documentatiedienst APB)

COVID-19 tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode: wat weten we tot dusver? (Tijdschrift voor Geneeskunde 2020)  • © Copyright 2020
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer