Communiqués de presse

Apothekers willen therapietrouw verbeteren

Article publié 21-09-16

​​Brussel, 21 september 2016 - Wat doen chronische patiënten met hun geneesmiddelen? Studies tonen aan dat de helft die niet optimaal blijkt te gebruiken. APB lanceert vandaag een nationale campagne om het grote publiek te sensibiliseren over de wijdverbreide problematiek van gebrekkige therapietrouw. De apothekers kunnen een dialoog met de patiënt opstarten en beschikken over een waaier van hulpmiddelen en oplossingen om hem te begeleiden naar een betere opvolging van zijn behandeling.

Bijna 1 Belg op twee lijdt aan een chronische aandoening die een regelmatige inname van minstens één geneesmiddel vereist. Studies tonen evenwel aan dat de helft van de chronisch zieke patiënten zijn geneesmiddelen niet optimaal gebruikt. Therapeutische adviezen worden niet of onregelmatig opgevolgd en sommige behandelingen worden niet eens opgestart. Nochtans kent een gebrek aan therapietrouw een zware tol, zowel voor de gezondheid van de patiënt als voor de samenleving. Een behandeling mist haar effect als een patiënt ze niet nauwgezet volgt. Onvoldoende therapietrouw leidt bovendien tot meer ziekenhuisopnames, werkverlet en verspilling van middelen, waardoor het beperkte gezondheidsbudget onder druk komt te staan. Het goede nieuws? Extra kosten zijn grotendeels te voorkomen als we erin slagen het tij te keren door informatie te verstrekken over het belang van therapietrouw en patiënten concreet te helpen bij de opvolging van hun behandeling. Hoog tijd voor actie!


Oplossingen op maat
Therapietrouw is een complexe materie. Er bestaat niet zoiets als één enkele standaardoplossing. Door de diversiteit aan oorzaken, kan een oplossing slechts bestaan uit de individuele benadering van “therapieontrouwe” patiënten, binnen hun socio-economische context en met aandacht voor hun persoonlijke doelen. Tijdens de voorbije symposia, colloquia en studiedagen over
therapietrouw, waren alle zorgverstrekkers het erover eens dat persoonlijk contact en een vertrouwensrelatie, via een constructief dialoog met de patiënt, essentieel zijn in de aanpak van therapieontrouw. De apotheker werd meermaals aangehaald als die zorgverlener die vooral door zijn toegankelijkheid het best geplaatst is, om gebrekkige therapietrouw op te sporen en te verbeteren.

Een informatiecampagne over therapietrouw
De apotheker beschikt over specifieke troeven en tools om patiënten te helpen bij het nauwgezet opvolgen van de voorgeschreven therapie. Patiënten met vragen kunnen hun apotheker rechtstreeks aanspreken. Om die boodschap zoveel mogelijk te verspreiden, start vandaag een nieuwe sensibiliseringscampagne in de apotheek, op socialemedia en www.apotheek.be. In bijlage vindt u al het campagnemateriaal en de informatiefiche ‘Feiten en cijfers over therapietrouw’. De woordvoerders van APB staan ter beschikking van de pers voor bijkomende inlichtingen of voor
een interview:


 

Hieronder kunt u het persbericht én de bijlagen downloaden.

  • © Copyright 2024
  • Association Pharmaceutique Belge
  • All rights reserved
  • Mentions légales