Pers mededelingen

Barometer goedkopere geneesmiddelen:

De Socialistische Mutualiteiten hebben de 10de editie van hun Solidaris-barometer ‘goedkopere geneesmiddelen’ gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat de maatregel die apothekers verplicht om een goedkoop geneesmiddel af te leveren bij een voorschrift voor antibiotica of schimmelwerende middelen een belangrijke besparing heeft opgeleverd voor de patiënt (€ 3,7 miljoen op jaarbasis) en voor de ziekteverzekering (€ 9,8 miljoen op jaarbasis), zonder de therapeutische vrijheid van de arts te beknotten.

APB is verheugd over deze belangrijke bijdrage die de apothekers hebben geleverd om de uitgaven voor de gezondheidszorg beheersbaar te houden. We herinneren er niettemin aan dat dit resultaat niet  bereikt had kunnen worden zonder de pro-actieve tussenkomst van APB, die de bevoegde instanties bij verschillende gelegenheden gewezen heeft op de moeilijkheden die de praktische uitvoering van een dergelijke besparingsmaatregel met zich meebrengt, en een geregeld overleg tussen de ziekenfondsen, het RIZIV en de apothekersverenigingen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om de ‘groeipîjnen’ van  deze maatregel bij te sturen.

 

Zie ook

 • Huisapotheker: voor een betere opvolging van chronische patiënten

  Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken...

  Lees meer

 • Griep en pneumokokken: Belgische apothekers gaan risicopersonen sensibiliseren

  Griep en ziektes die het gevolg zijn van pneumokokken vormen nog altijd een probleem voor de volksgezondheid. De bevolking, en in het bijzonder de risicogroepen, beter informeren, kan het probleem helpen oplossen.

  Lees meer

 • Ondertekening van een “meerjarenkader” onderhandeld door de apothekers met Maggie De Block

  Sleutelrol van de apotheker in eerstelijnszorg wordt voor de patiënt bevestigd en versterkt

  Lees meer