Pers mededelingen

Barometer goedkopere geneesmiddelen:

De Socialistische Mutualiteiten hebben de 10de editie van hun Solidaris-barometer ‘goedkopere geneesmiddelen’ gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat de maatregel die apothekers verplicht om een goedkoop geneesmiddel af te leveren bij een voorschrift voor antibiotica of schimmelwerende middelen een belangrijke besparing heeft opgeleverd voor de patiënt (€ 3,7 miljoen op jaarbasis) en voor de ziekteverzekering (€ 9,8 miljoen op jaarbasis), zonder de therapeutische vrijheid van de arts te beknotten.

APB is verheugd over deze belangrijke bijdrage die de apothekers hebben geleverd om de uitgaven voor de gezondheidszorg beheersbaar te houden. We herinneren er niettemin aan dat dit resultaat niet  bereikt had kunnen worden zonder de pro-actieve tussenkomst van APB, die de bevoegde instanties bij verschillende gelegenheden gewezen heeft op de moeilijkheden die de praktische uitvoering van een dergelijke besparingsmaatregel met zich meebrengt, en een geregeld overleg tussen de ziekenfondsen, het RIZIV en de apothekersverenigingen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om de ‘groeipîjnen’ van  deze maatregel bij te sturen.

 

Zie ook

 • Apothekers staan in de vuurlinie

  Open brief van de apothekers aan de federale, regionale en lokale overheden

  Lees meer

 • CORONAVIRUS : Volg de aanbevelingen die in de apotheek uithangen, zodat geneesmiddelen voor iedereen veilig kunnen worden afgeleverd

  Om de verspreiding van het coronavirus bij de bevolking af te remmen, roept de overheid op om contacten zoveel mogelijk te beperken. In het kader van die aanbeveling vraagt de Algemene Pharmaceutische Bond aan iedereen die symptomen heeft die kunnen wijze

  Lees meer

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer