Pers mededelingen

Barometer goedkopere geneesmiddelen:

Gepubliceerd op 18/10/2013

​​​

De Socialistische Mutualiteiten hebben de 10de editie van hun Solidaris-barometer ‘goedkopere geneesmiddelen’ gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat de maatregel die apothekers verplicht om een goedkoop geneesmiddel af te leveren bij een voorschrift voor antibiotica of schimmelwerende middelen een belangrijke besparing heeft opgeleverd voor de patiënt (€ 3,7 miljoen op jaarbasis) en voor de ziekteverzekering (€ 9,8 miljoen op jaarbasis), zonder de therapeutische vrijheid van de arts te beknotten.

APB is verheugd over deze belangrijke bijdrage die de apothekers hebben geleverd om de uitgaven voor de gezondheidszorg beheersbaar te houden. We herinneren er niettemin aan dat dit resultaat niet  bereikt had kunnen worden zonder de pro-actieve tussenkomst van APB, die de bevoegde instanties bij verschillende gelegenheden gewezen heeft op de moeilijkheden die de praktische uitvoering van een dergelijke besparingsmaatregel met zich meebrengt, en een geregeld overleg tussen de ziekenfondsen, het RIZIV en de apothekersverenigingen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om de ‘groeipîjnen’ van  deze maatregel bij te sturen.

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer