Pers mededelingen

Barometer goedkopere geneesmiddelen:

De Socialistische Mutualiteiten hebben de 10de editie van hun Solidaris-barometer ‘goedkopere geneesmiddelen’ gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat de maatregel die apothekers verplicht om een goedkoop geneesmiddel af te leveren bij een voorschrift voor antibiotica of schimmelwerende middelen een belangrijke besparing heeft opgeleverd voor de patiënt (€ 3,7 miljoen op jaarbasis) en voor de ziekteverzekering (€ 9,8 miljoen op jaarbasis), zonder de therapeutische vrijheid van de arts te beknotten.

APB is verheugd over deze belangrijke bijdrage die de apothekers hebben geleverd om de uitgaven voor de gezondheidszorg beheersbaar te houden. We herinneren er niettemin aan dat dit resultaat niet  bereikt had kunnen worden zonder de pro-actieve tussenkomst van APB, die de bevoegde instanties bij verschillende gelegenheden gewezen heeft op de moeilijkheden die de praktische uitvoering van een dergelijke besparingsmaatregel met zich meebrengt, en een geregeld overleg tussen de ziekenfondsen, het RIZIV en de apothekersverenigingen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om de ‘groeipîjnen’ van  deze maatregel bij te sturen.

 

Zie ook

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer

 • Een gesprek om de levenskwaliteit van mensen met astma te verbeteren

  Ter gelegenheid van de Wereld Astma Dag, die op 7 mei plaatsvindt, nodigen de Belgische apothekers tijdens de week van 6 tot 10 mei hun patiënten met astma uit in de apotheek voor een begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen.

  Lees meer

 • Meer dan 1 op de 20 Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

  Aan de hand van getuigenissen van patiënten en zorgverstrekkers belicht een nieuwe informatiecampagne de voordelen van die kosteloze dienst die in alle apotheken van het land wordt aangeboden.

  Lees meer