Pers mededelingen

Risico’s verbonden aan het innemen van Motilium ?

Risico's verbonden aan het innemen van Motilium ?

Apothekers verzekeren veilig gebruik

De belgische apotheker is perfect in staat om een veilig gebruik van Motilium te garanderen. Door elk geneesmiddel dat hij aflevert te registreren in het farmaceutisch dossier van de patiënt kan de apotheker alle potentiële risico's die verbonden zijn aan het gebruik van een geneesmiddel vermijden , zowel bij geneesmiddelen op voorschrift als bij voorschriftvrije geneesmiddelen.

 

Brussel, 20 maart 2013 - Sinds de grote mediabelangstelling voor het debat over de (on)veiligheid van Motilium hebben veel patiënten hun vertrouwen in dit geneesmiddel verloren. De Belgische koepelvereniging van zelfstandige apothekers APB wil de bevolking hieromtrent gerust stellen. De apothekers hebben de vereiste expertise en de hulpmiddelen om alle mogelijke 'incidenten' met dit geneesmiddel te voorkomen.

Motilium en alle andere geneesmiddelen die domperidon bevatten, stonden de voorbije weken in het middelpunt van de belangstelling. De inname van domperidon - in hoge concentraties – kan bij sommige volwassen patiënten hartritmestoornissen teweegbrengen en in het slechtste geval  – zeer uitzonderlijk – een fatale hartstilstand veroorzaken.

De publicatie van deze gegevens heeft de bevoegde overheden  ertoe aangezet om een procedure op te starten voor een herziening van de risico-batenverhouding van dit geneesmiddel. Momenteel worden alle beschikbare gegevens over de cardiale neveneffecten van domperidon geanalyseerd. Het Europese geneesmiddelenschap EMA zal op basis van deze analyse een advies uitbrengen over  eventueel noodzakelijke maatregelen.

Ongeacht de resultaten van de herziening, waaraan alle geneesmiddelen overigens op geregelde basis onderworpen zijn, meent APB dat de apothekers dergelijke risico's perfect kunnen beheren.

Patiëntveiligheid : een garantie

De veiligheid van de patiënt is een absolute topprioriteit voor de apothekers. Om een optimale patiëntveiligheid te kunnen garanderen, beschikken alle Belgische apotheek over een betrouwbaar instrument : het farmaceutisch dossier. Door elke aflevering van een geneesmiddel te registreren in het geïnformatiseerde farmaceutisch dossier van de patiënt voor wie het geneesmiddel bestemd is, wordt de apotheker geïnformeerd over alle mogelijke  interacties met andere geneesmiddelen die de patiënt reeds gebruikt en kan hij niet alleen interacties opsporen, maar ook 'dubbelgebruik' voorkomen en vermijden dat de patiënt een geneesmiddel inneemt dat 'gecontra-indiceerd' is  (omwille van een allergie bijvoorbeeld, of om een andere gekende reden).

De apotheker is wettelijk verplicht om alle voorgeschreven geneesmiddelen (met de naam van het geneesmiddel en de datum van aflevering) te registreren in het farmaceutisch patiëntendossier. Het identificeren van de patiënt gebeurt via  de SIS-kaart (en binnenkort ook door de elektronische identiteitskaart). De geregistreerde gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard.

Het registreren van voorschriftvrije geneesmiddelen is 'niet verplicht, maar wel noodzakelijk' voor een kwaliteitsvolle farmaceutische zorg. Om de patiëntveiligheid maximaal te kunnen verzekeren, registreert de apotheker ook voorschriftvrije geneesmiddelen  in het farmaceutisch dossier van de patiënt, tenzij deze dit uitdrukkelijk weigert. Het voorbeeld van Motilium illustreert precies waarom het belangrijk is voor de veiligheid van de patiënt om deze gegevens te registreren. Dit maakt het immers mogelijk om het goed gebruik van dit geneesmiddel te garanderen en mogelijke ernstige nevenwerkingen te vermijden doordat de apotheker kan voorkomen dat dit geneesmiddel  wordt gebruikt door een risicopatiënt (bijvoorbeeld iemand die medicatie neemt voor chronisch hartfalen).

Klik hier voor de volledig persmededeling

 

Zie ook

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer

 • Een gesprek om de levenskwaliteit van mensen met astma te verbeteren

  Ter gelegenheid van de Wereld Astma Dag, die op 7 mei plaatsvindt, nodigen de Belgische apothekers tijdens de week van 6 tot 10 mei hun patiënten met astma uit in de apotheek voor een begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen.

  Lees meer

 • Meer dan 1 op de 20 Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

  Aan de hand van getuigenissen van patiënten en zorgverstrekkers belicht een nieuwe informatiecampagne de voordelen van die kosteloze dienst die in alle apotheken van het land wordt aangeboden.

  Lees meer