Pers mededelingen

APB steunt opnieuw de Well Done – MSD Health Literacy Awards

Gepubliceerd op 26/03/2014

​​​​​Medische vragen hebben en ze niet durven te stellen. Een diagnose niet begrijpen. Informatiebronnen met een niet-wetenschappelijke oorsprong of mythes en taboes als enige bron van kennis over gezondheid hanteren. Dit alles komt vaker en dichter bij huis voor dan men zou denken. Gelukkig zijn er mensen en organisaties die zich inzetten om deze problemen aan te pakken.

Goede praktijken op het gebied van gezondheidswijsheid worden onder de aandacht gebracht met de « Well Done - MSD Health Literacy Awards », een initiatief van 14 actoren uit de Belgische gezondheidssector, waaronder de Algemene Pharmaceutische Bond. Ter lancering van de tweede editie van deze awards, doet de APB dan ook een oproep aan al wie zich inzet om de kennis van gezondheid bij een bepaalde groep te verbeteren, om zich voor deze Awards in te schrijven.

De Well Done – MSD Health Literacy Awards bestaan uit drie prijzen,. De categorieën zijn: First line (eerstelijnszorg meer bepaald huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, kinesietherapeuten, …), Specialty care (alle actoren uit de tweedelijnszorg zoals artsen-specialisten of actoren actief in ziekenhuizen) en Community (initiatieven die genomen werden door publieke instellingen, patiëntenverenigingen en particulieren). Jan Depoorter, de ondervoorzitter van APB, is jurylid in de categorie First line.

"Een van de belangrijkste taken van apothekers is op een eenvoudige en vlot verstaanbare manier de soms moeilijke boodschap rond geneesmiddelen over te brengen naar hun patiënten. Apothekers worden dagelijks geconfronteerd met patiënten die nood hebben aan duidelijke, beknopte info rondom het gebruik van hun geneesmiddelen."

"Initiatieven van mensen van op het terrein, hoe kleinschalig ook, houden rekening met de realiteit van elke dag en de haalbaarheid van zo'n interventie. Projecten die een directe invloed hebben op een verbetering van de gezondheidsomgeving van de patiënt zijn zeer belangrijk. Ik reken dan ook op initiatieven die makkelijk in elke apotheek geïmplementeerd kunnen worden."

 

Meer over gezondheidswijsheid

Definitie : Gezondheidswijsheid (Health Literacy) is een term die verwijst naar de mogelijkheid van individuen om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Dat begrip is nodig om te weten welke behandelingen mogelijk zijn en om doordachte beslissingen te kunnen nemen over leefgewoontes of –omstandigheden die de eigen gezondheid beïnvloeden.

De definitie van gezondheidswijsheid leert ons inderdaad dat een voldoende niveau van gezondheidswijsheid van het allergrootste belang is voor de patiënt en voor de behandeling van ziekten en aandoeningen.

Gezondheidswijsheid is ook belangrijk voor de gezondheid van de bevolking in het algemeen. Gezondheidswijsheid geeft immers personen de mogelijkheid om de beste, meest gezonde keuzes te maken. De bevordering van de gezondheidswijsheid is dan ook één van de prioritaire acties voor de gezondheidsstrategie 2008-2013 van de Europese Unie.

Het niveau van gezondheidswijsheid verhogen, vergt een inspanning van de hele maatschappij: de medische wereld (dokters, verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, …), organisaties (gouvernementele, niet-gouvernementele, VZW's), de familie, de academische wereld, de media en de farmaceutische wereld. Er is dan ook een algemene bewustwording nodig van het belang van gezondheidswijsheid in onze gemeenschap.

Daarom heeft het farmaceutisch bedrijf MSD Belgium het initiatief genomen om verschillende gezondheidspartners te verenigen om een award uit te reiken en om de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid te belonen. Vele initiatieven zagen reeds het daglicht. Het doel is om deze aan te moedigen, te belonen en beter bekend te maken.

Onder de partners en juryleden van dit initiatief bevinden zich: Belgische huisartsenverenigingen (SSMG, Domus Medica), de Algemene Pharmaceutische Bond (APB),  De Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ), Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten, de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, Zorgnet, Luss, Ophaco, RMN, de Belgische Vereniging van Artsen Syndicaten (AbSym/BVAS), en MSD Belgium. De jury zal net zoals vorig jaar bestaan uit een vertegenwoordiger van elke organisatie, en wordt voorgezeten door professor Stephan Van den Broucke, professor gezondheidspsychologie en preventie aan de Katholieke Universiteit Louvain-la-Neuve (UCL) en expert op het gebied van gezondheidswijsheid. Het initiatief wordt ook privé ondersteund door journaliste Véronique Thyberghien.

Deelnames moeten ten laatste ingediend worden op 25 april 2014 op de website www.welldoneawards.be. Een ceremonie waarin de winnende projecten bekend gemaakt worden zal vervolgens begin oktober plaatsvinden.

Download hier de PDF van de persbericht.  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer