Pers mededelingen

Besparingsmaatregelen april 2012

Besparingsmaatregelen inzake geneesmiddelen worden van kracht

Opgelet voor verwarring tussen verschillende maatregelen!

Sinds gisterenmorgen circuleren in sommige media foute of onvolledige berichten. Van de verschillende besparingsmaatregelen die op de apotheeksector van toepassing zijn, is UITSLUITEND die aangaande de verplichte aflevering van het goedkoopste geneesmiddel bij een voorschrift op stofnaam (INN) vanaf 1 april van kracht geworden.

Concreet behelst deze maatregel het volgende: als een arts beslist om een geneesmiddel op een voorschrift niet met de merknaam van het product voor te schrijven, maar wel met de naam van het actief bestanddeel (dat wil zeggen met de INN of International Nonproprietary Name), dan is de apotheker verplicht om een geneesmiddel af te leveren dat behoort tot een lijst van de goedkoopste binnen zijn categorie. Daartoe werd door het RIZIV een lijst opgesteld van de geneesmiddelen waaruit de apotheker kan kiezen. Vanzelfsprekend wordt bij het maken van de keuze − en binnen de mate van het mogelijke − geprobeerd om de continuïteit van de behandeling van de patiënt te waarborgen. Als de patiënt een geneesmiddel wenst dat niet op de RIZIV-lijst voorkomt, dan kan hij geen terugbetaling krijgen.

We herinneren eraan dat de maatregel inzake de automatische substitutie bij een voorschrift van een antibioticum of een antimycoticum niet voor 1 mei van kracht wordt.

téléchargez ici le communiqué complet

 

Zie ook

 • Huisapotheker: voor een betere opvolging van chronische patiënten

  Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken...

  Lees meer

 • Griep en pneumokokken: Belgische apothekers gaan risicopersonen sensibiliseren

  Griep en ziektes die het gevolg zijn van pneumokokken vormen nog altijd een probleem voor de volksgezondheid. De bevolking, en in het bijzonder de risicogroepen, beter informeren, kan het probleem helpen oplossen.

  Lees meer

 • Ondertekening van een “meerjarenkader” onderhandeld door de apothekers met Maggie De Block

  Sleutelrol van de apotheker in eerstelijnszorg wordt voor de patiënt bevestigd en versterkt

  Lees meer