Pers mededelingen

Onredelijke besparing in het gezondheidsbudget

Gepubliceerd op 18/10/2016

​​​​​​

Persbericht in PDF

Blind snijden leidt onvermijdelijk tot slachtoffers!

Brussel, 18 oktober 2016 – Geen paniekzaaierij, maar terechte verontwaardiging en concrete bezorgdheid over de toekomst van de zorg in ons land. Een onevenwichtige bezuiniging fnuikt alle innovatie in een sector die het hoofd moet bieden aan de vergrijzing en toenemende zorgnoden. Dat betekent de begroting van 2017 voor de sector van de gezondheidszorg en in het bijzonder de officina-apotheek. Die wordt met een besparing van maar liefst 5% op de totale vergoedingsmassa immers onevenredig geviseerd in deze besparingsronde. APB verwerpt de plannen van de regering dan ook met klem.

De hele sector wachtte met ingehouden adem de bekendmaking van de gezondheidszorgbegroting voor 2017 af. De besparingen in gezondheidszorg werden afgelopen weekend bekend gemaakt door minister De Block en gisteren voorgelegd aan de Algemene Raad van het RIZIV ter goedkeuring. Ze lopen op tot 902 miljoen € of bijna een derde van de totale besparingslast. Dat is op zijn minst onevenwichtig te noemen voor een sector die bij uitstek zal moeten instaan voor de verhoogde zorgnood ten gevolge van de vergrijzing. Dat officina-apothekers onevenredig veel moeten bijdragen – tot 5% van de vergoeding voor farmaceutische specialiteiten wordt geschrapt! – is voor APB een brug te ver.

Officina-apothekers worden onevenredig geviseerd

De gedeeltelijke indexsprong van de honoraria die alle zorgverstrekkers treft is pijnlijk. Met de bijkomende schrapping van het honorarium voor geneesmiddelen met bijzondere voorwaarden voor terugbetaling (bekend als hoofdstuk IV) snijdt het scalpel van de minister wel bijzonder diep in de vergoedingsmassa van de officina-apothekers. Het is onredelijk de vergoeding van een sector in één klap met 5% te doen dalen, in het bijzonder als het regeerakkoord gewag maakt van een correcte honorering van de zorgverstrekkende rol van de apotheker. Als de middelen waarmee die zorgverstrekkende rol verder uitgebouwd moet worden beknot worden, kan dat alleen ten koste gaan van de farmaceutische zorg waar onze patiënten recht op hebben en – nog erger – van het goed gebruik van geneesmiddelen dat cruciaal is voor hun levenskwaliteit én budgetcontrole in de ziekteverzekering.

Broodnodige innovatie op de helling

Deze maatregelen komen er ook op een bijzonder ongelukkig moment: APB is ver gevorderd in constructieve gesprekken met het kabinet om een meerjarenkader op te zetten voor de evolutie van het beroep in functie van de evoluerende maatschappelijke noden. Het verregaande engagement van de beroepsverenigingen om de opdracht, de omkadering en de vergoeding van de officina-apothekers te vernieuwen met het oog op de hervorming van de chronische zorg in het bijzonder, wordt echter beantwoord met een reductie van de nu al beperkte middelen waarmee dat moet gebeuren. We moeten juist investeren om preventie, oriëntatie van patiënten en voortgezette farmaceutische zorg uit te bouwen om duurzame oplossingen voor toegankelijke en kwalitatieve zorg te realiseren. En om ook op termijn het budget van de ziekteverzekering onder controle te houden!

Blinde besparingswoede is onaanvaardbaar

De besparingsmaatregelen getuigen van een kortetermijndenken van een regering die lijdt aan blinde besparingswoede. Onze sector vreest echter dat de patiënt de dupe zal worden van deze botte aanval op het budget dat binnen de bestaande enveloppe bestemd was voor vernieuwing in de zorg en een afstemming van de dienstverlening op de groeiende maatschappelijke noden. Als de middelen voor de zorg verloren gaan, zal de patiënt dat onvermijdelijk voelen en is er geen ruimte meer voor initiatief en duurzame verandering. APB vindt de plannen van de regering dan ook onaanvaardbaar en beklemtoont dat de middelen geïnvesteerd moeten worden om diensten en processen te optimaliseren, zodat de zorg voor patiënten nu én in de toekomst gegarandeerd wordt.​

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer