Pers mededelingen

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Gepubliceerd op 25/02/2014

​​Een nieuwe + voor uw gezondheid

De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten

Brussel, 25 februari 2014 ‒ De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) hebben vandaag, samen met vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en administrateur-generaal van het eHealth-platform  Frank Robben, de lancering aangekondigd van een nieuwe dienstverlening in de apotheek: het 'Gedeeld Farmaceutisch Dossier' (GFD). Deze nieuwe dienstverlening, die momenteel door de sector zelf wordt ontwikkeld en gefinancierd, zal de patiëntveiligheid verhogen.

Samenvatting: (klik hier om het volledig persdossier te downloaden)

Het farmaceutisch dossier: de gezondheid van de patiënt voor alles...

Elke keer dat de apotheker een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij wettelijk verplicht om de gegevens van deze aflevering in zijn computer op te slaan. In het belang van de gezondheid van de patiënt mag hij daarnaast nog bijkomende gegevens registreren, zoals de afleveringen van voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (bv. de voedingssupplementen), de chronische ziekte(n) van de patiënt (diabetes bv.) evenals eventuele allergieën of intoleranties (aan lactose, gluten, enz.) die kunnen interfereren met de inname van geneesmiddelen. De patiënt kan zich verzetten tegen de registratie van deze bijkomende gegevens en dit meedelen aan zijn apotheker.

De geregistreerde informatie wordt opgeslagen in het farmaceutisch dossier dat de apotheker voor elk van zijn patiënten bijhoudt in de software van zijn apotheek. Indien hij dat wenst, mag de patiënt aan zijn apotheker vragen om zijn persoonlijk farmaceutisch dossier in te kijken en desgevallend te corrigeren.

...klik hier om het volledig persdossier te downloaden  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer