Pers mededelingen

Ondertekening van een “meerjarenkader” onderhandeld door de apothekers met Maggie De Block

Gepubliceerd op 15/03/2017

​​​​Sleutelrol van de apotheker in eerstelijnszorg wordt voor de patiënt bevestigd en versterkt

BRUSSEL, 15 maart 2017 – Apothekers willen iedereen helpen om zo gezond mogelijk te zijn, zelfstandig te blijven met een optimale levenskwaliteit: dat is de missie van elke officina-apotheker. Het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vanmorgen heeft ondertekend, wil de voorwaarden creëren die het de apotheker mogelijk maken om die essentiële opdracht te vervullen voor iedereen.

Het zorglandschap is in volle evolutie, en daarin neemt de apotheker een bijzondere plaats in, dicht bij de bevolking en de patiënt. Als toegankelijke zorgverlener, luistert de apotheker naar patiënten en geeft advies. Indien nodig helpt hij hen of verwijst hij hen door naar een andere zorgverstrekker. Als expert van het geneesmiddel biedt de officina-apotheker een gepersonaliseerde ondersteuning voor een goed gebruik van geneesmiddelen en de andere gezondheidsproducten zodat elke patiënt voluit kan leven. De apotheker is een toegankelijke vertrouwenspersoon die patiënten helpt en adviseert voor een betere aanpak van hun gezondheidsproblemen.

De voorstelling van het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers deze morgen door minister De Block en de vertegenwoordigers van de apothekersverenigingen, erkent de apotheek als het meest toegankelijke gezondheidscentrum en wil de toekomstige rol van de apotheker in het belang van ieders gezondheid versterken. Bij de uitrol van de maatregelen, voorzien voor dit jaar, is de invoering van het concept huisapotheker ongetwijfeld het belangrijkst.

De huisapotheker: dicht bij de patiënt

Een efficiënte en veilige behandeling is de beste garantie voor een optimale gezondheid en dus voor de autonomie zodat patiënten in de best mogelijke omstandigheden van hun leven kunnen genieten. Dat is elke dag opnieuw de opdracht voor elke apotheker. Parallel met de huisarts die verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier (GMD) van zijn of haar patiënten, wordt de functie van huisapotheker gecreëerd. In de loop van dit jaar zullen chronische patiënten hun huisapotheker kunnen kiezen. Binnen het kader van gepersonaliseerde zorg zal de huisapotheker die kwetsbare patiëntengroep helpen om de voorgeschreven behandeling goed te volgen om er maximaal gezondheidsvoordeel uit te halen, met name door het ter beschikking stellen van een up-to-date medicatieschema. De huisapotheker moet er in het bijzonder over waken dat zijn of haar patiënten de behandeling goed begrijpen en al luisterend hen ondersteunen voor een optimale therapietrouw. Voor de patiënten zal die nieuwe dienst in de apotheek volledig gratis zijn.

Andere belangrijke stappen voor kwalitatieve zorg

Naast de introductie van de huisapotheker voorziet het meerjarenkader nog een reeks andere maatregelen om de dienstverlening in de apotheek uit te breiden en kwaliteit te garanderen. Rode draad daarbij is het verankeren van de apotheker in het hart van de eerstelijnszorg als een zorgverstrekker die heel bereikbaar (de modernisering van de spreidingsregels voor apotheker zal een evenwichtige spreiding verzekeren), toegankelijk (dankzij het behoud van een voldoende aantal apotheken met wachtdienst en het opheffen van financiële drempels tijdens de wachtdienst) en complementair met andere zorgverstrekkers is. De focus op dienstverlening (de Begeleidingsgesprekken voor een Gebruik van Geneesmiddelen zullen bijvoorbeeld geleidelijk aan uitbreiden) en op de aflevering van producten waarvan de kwaliteit gegarandeerd is (er komt een systeem van zelfcontrole voor de magistrale bereidingen) wordt eveneens versterkt.

Een vergoedingssysteem dat nog moet evolueren

Om de verschillende initiatieven budgetneutraal te financieren voorziet het kader in een herbestemming van bestaande honoraria. In de toekomst zou het vergoedingssysteem van de apothekers echter verder moeten evolueren zodat zij vooral vergoed worden voor het verlenen van diensten en een goede farmaceutische zorg, evenals voor de specifieke competenties die ze elke dag ten dienste stellen van de bevolking. Het meerjarenkader dat vanmorgen wordt ondertekend, opent de weg naar die toekomstige evolutie.

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer