Pers mededelingen

Een nieuw Actieplan e-Gezondheid 2.0 voor België. Geen toekomst zonder solide basis!

Gepubliceerd op 15/10/2015

​​Gisteren stelde de overheid haar vernieuwde Actieplan e-Gezondheid 2.0 voor waarin ze haar objectieven voor de zorgsector bekendmaakt. APB onderschrijft dit ambitieuze plan maar wil tegelijk de aandacht vestigen op één prangende kwestie: tal van projecten in het kader van dit plan zijn gedoemd om te mislukken als er niet dringend werk gemaakt wordt van structurele oplossingen om het risico op onderbrekingen van de diensten, die via de platforms eHealth en MyCareNet

---------------------------------------------------------

Brussel, 15 oktober 2015 – Het Actieplan e-Gezondheid 2.0 dat gisteren werd voorgesteld door de federale Minister van Volksgezondheid en haar regionale evenknieën opent belangrijke perspectieven. Als betrokken partner aan de Ronde Tafel eHealth, dat aan de basis ligt van dit ambitieuze plan, onderschrijft APB ten volle de objectieven. Dankzij de klemtoon op de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, kan het plan een belangrijke positieve impact hebben op de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. We zeggen 'kan', want zonder structurele oplossingen voor de herhaaldelijke technische problemen (de toegang tot de platforms waarop de gegevensuitwisseling gebeurt) komt de zorg voor de patiënt in het gedrang.

Onderbroken diensten e-Gezondheid = de patiënt betaalt de prijs
De voorbije maanden werden de apothekers talloze keren geconfronteerd met de onbeschikbaarheid – al dan niet voor langere tijd - van MyCareNet. Echter, via dit platform worden de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt geconsulteerd. In veel gevallen zag de apotheker zich op dat moment genoodzaakt om de volle prijs aan te rekenen voor de voorgeschreven geneesmiddelen en de patiënt een formulier mee te geven waarmee hij een terugbetaling kan opvragen bij de mutualiteiten.

Een vervelende situatie voor iedereen en bovendien ook een situatie dat een groot obstakel kan betekenen voor de toegang tot zorg van de financieel meest kwetsbare patiënten. Eens te meer omdat de informatie die gelinkt is aan de toepassing van de "maximumfactuur" (MAF) in de apotheek eveneens uitgewisseld wordt via MyCareNet. Bij onderbreking van deze dienst kan de apotheker dus onmogelijk de voorgeschreven geneesmiddelen gratis afleveren aan de patiënt die het uitgavenplafond van de maximumfactuur bereikt heeft.

Constructieve voorstellen op tafel
APB heeft reeds de aandacht van de overheid op deze problemen gevestigd, zonder weerklank. Maar nu we vandaag voor de uitdaging staan van de implementatie van het actieplan, kunnen we niet langer de kop in het zand steken. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de uitwisseling van gezondheidsgegevens van vitaal belang is voor de kwaliteit van de zorg, stelt APB twee concrete en realistische pistes voor die een alternatief kunnen bieden op het niveau van de infrastructuur daar waar MyCareNet tekortschiet, met een garantie op de toegankelijkheid van de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt. APB dringt aan op snel overleg over deze twee pistes met de overheid en de verschillende betrokken partijen.

Het probleem van toegang en beschikbaarheid tot de platforms waarop de gegevensuitwisseling verloopt, strekt zich verder uit dan MyCareNet en dit zou een belangrijke prioriteit moeten worden voor de overheid. Zoniet, zullen de verwachte voordelen van het Actieplan e-Gezondheid niet gerealiseerd worden.

 

Meer informatie?

Voor bijkomende informatie kunt u de woordvoerders van APB contacteren:

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer