Pers mededelingen

EU – Overheveling van bevoegdheid voor geneesmiddelen

Brussel, 24.09.2014 – APB heeft in een brief aan de regeringsformateurs, de Belgische Europarlementsleden en de Belgische Europese commissarissen zijn bezorgdheid geuit over de beslissing van de Europese Commissie om de bevoegdheid voor geneesmiddelen over te hevelen naar het Directoraat-Generaal Interne Markt: 'Geneesmiddelen zijn geen gewone consumptiegoederen en moeten de bevoegdheid blijven van het DG Gezondheid."

Jean-Claude Juncker, de nieuwe president van de Europese Commissie die op 1 november aan zijn mandaat begint, kondigde onlangs zijn beslissing aan om de bevoegdheid voor geneesmiddelen en voor het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) over te hevelen naar een nieuw Directoraat-Generaal, dat zowel bevoegd zou zijn voor de industrie als de interne markt. Als specialisten van het geneesmiddel protesteren de Belgische apothekers tegen deze beslissing die een onaanvaardbare stap achteruit is.

APB pleit in open een brief aan de regeringsformateurs, de Belgische Europarlementsleden en de Belgische Europese commissarissen om al het mogelijke te doen om deze beslissing ongedaan te maken. "Geneesmiddelen mogen niet beschouwd worden als gewone consumptiegoederen omdat ze bijdragen tot de volksgezondheid. Deze beslissing om de bevoegdheid voor geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten over te dragen aan het DG Interne Markt kan de behoeften van de patiënt schaden. Het is dan ook een slecht signaal aan de Europese burgers en patiënten, namelijk dat de economische belangen primeren op de volksgezondheid."

Om de open brief van APB te lezen, klik hier.

Nuttige informatie:

Voor alle bijkomende informatie over dit initiatief kan u rechtstreeks contact opnemen met de woordvoerders van APB:

 

Zie ook

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer

 • Een gesprek om de levenskwaliteit van mensen met astma te verbeteren

  Ter gelegenheid van de Wereld Astma Dag, die op 7 mei plaatsvindt, nodigen de Belgische apothekers tijdens de week van 6 tot 10 mei hun patiënten met astma uit in de apotheek voor een begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen.

  Lees meer

 • Meer dan 1 op de 20 Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

  Aan de hand van getuigenissen van patiënten en zorgverstrekkers belicht een nieuwe informatiecampagne de voordelen van die kosteloze dienst die in alle apotheken van het land wordt aangeboden.

  Lees meer