Pers mededelingen

EU – Overheveling van bevoegdheid voor geneesmiddelen

Brussel, 24.09.2014 – APB heeft in een brief aan de regeringsformateurs, de Belgische Europarlementsleden en de Belgische Europese commissarissen zijn bezorgdheid geuit over de beslissing van de Europese Commissie om de bevoegdheid voor geneesmiddelen over te hevelen naar het Directoraat-Generaal Interne Markt: 'Geneesmiddelen zijn geen gewone consumptiegoederen en moeten de bevoegdheid blijven van het DG Gezondheid."

Jean-Claude Juncker, de nieuwe president van de Europese Commissie die op 1 november aan zijn mandaat begint, kondigde onlangs zijn beslissing aan om de bevoegdheid voor geneesmiddelen en voor het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) over te hevelen naar een nieuw Directoraat-Generaal, dat zowel bevoegd zou zijn voor de industrie als de interne markt. Als specialisten van het geneesmiddel protesteren de Belgische apothekers tegen deze beslissing die een onaanvaardbare stap achteruit is.

APB pleit in open een brief aan de regeringsformateurs, de Belgische Europarlementsleden en de Belgische Europese commissarissen om al het mogelijke te doen om deze beslissing ongedaan te maken. "Geneesmiddelen mogen niet beschouwd worden als gewone consumptiegoederen omdat ze bijdragen tot de volksgezondheid. Deze beslissing om de bevoegdheid voor geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten over te dragen aan het DG Interne Markt kan de behoeften van de patiënt schaden. Het is dan ook een slecht signaal aan de Europese burgers en patiënten, namelijk dat de economische belangen primeren op de volksgezondheid."

Om de open brief van APB te lezen, klik hier.

Nuttige informatie:

Voor alle bijkomende informatie over dit initiatief kan u rechtstreeks contact opnemen met de woordvoerders van APB:

 

Zie ook

 • Apothekers staan in de vuurlinie

  Open brief van de apothekers aan de federale, regionale en lokale overheden

  Lees meer

 • CORONAVIRUS : Volg de aanbevelingen die in de apotheek uithangen, zodat geneesmiddelen voor iedereen veilig kunnen worden afgeleverd

  Om de verspreiding van het coronavirus bij de bevolking af te remmen, roept de overheid op om contacten zoveel mogelijk te beperken. In het kader van die aanbeveling vraagt de Algemene Pharmaceutische Bond aan iedereen die symptomen heeft die kunnen wijze

  Lees meer

 • (Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker!

  De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter. Maar om een begeleidende rol te kunnen vervullen, moeten apothekers op...

  Lees meer