Pers mededelingen

Zelfstandige Apothekers trekken weer op campagne

Gepubliceerd op 20/10/2014

​​Brussel, 20 oktober 2014 - Het is bijna een traditie geworden: de informatie-campagne van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), om de bevolking te sensibiliseren voor de rol van de apotheker in de gezondheidszorg, speelt zich af in de tweede helft van oktober. Dit jaar ligt de focus op de vertrouwensrelatie tussen patiënt en apotheker.

De rol van de apotheker in de gezondheidszorg is de voorbije jaren sterk veranderd. De apotheker, vaak het eerste toevluchtsoord voor allerhande kleine kwalen en complementair aan de arts bij de begeleiding van chronische zieken, werpt zich vandaag de dag op als een bevoorrechte partner van de patiënt bij de zorg voor diens gezondheid.

Text Box: Waarom voeren de apothekers een campagne?  Iedere dag stapt gemiddeld 1 op de 20 Belgen een apotheek binnen. De apotheker luistert, stelt gerust, geeft advies, begeleidt en waakt over het medicatiegebruik van de patiënt. Voor, tijdens en na het afleveren van een genees-middel voert de apotheker een aantal handelingen uit die er toe bijdragen dat de kwaliteit van de farmaceutische zorg optimaal is. Omdat dit zich nagenoeg onzichtbaar afspeelt, blijft de meerwaarde van de apothekers in de eerstelijnszorg grotendeels onbekend.   

In de vorige campagnes lag de nadruk op de nabijheid en de toegankelijkheid, en op de veiligheid die de apotheker als specialist van het geneesmiddel verzekert, maar de bevoorrechte relatie met zijn patiënten is vooral een kwestie van vertrouwen. Zonder vertrouwensrelatie kan de apotheker geen kwaliteitsvolle farmaceutische zorg verschaffen. In een tijd waarin de technologie een steeds
grotere speelt speelt in ons leven, en in de gezondheidszorg zelfs in het bijzonder, is het menselijke en relationele aspect van zijn beroep belangrijker dan ooit.

Schijnwerper op het persoonlijk advies

De derde informatiecampagne over de rol van de apotheker in de gezondheidszorg belicht deze vertrouwensrelatie. Zowel het Tv-spotje als de affiches van deze campagne tonen het etiket van een geneesmiddel, waarop een zeer persoonlijk advies staat dat de boodschap illustreert:
"Mijn apotheker kent mij en waak over mijn gezondheid."
De site www.apotheek.be biedt het publiek bovendien een kijkje achter de schermen van het apothekersberoep en stelt een dienst voor die onlangs gelanceerd werd in de apotheek: het gedeeld farmaceutisch dossier.

De campagne, die dit weekend van start ging, loopt tot en met 27 oktober op Tv. Van 28 oktober tot 4 november zullen de affiches te zien zijn in het straatbeeld, op 2.700 borden in het hele land. De campagne loopt natuurlijk ook in alle zelfstandige apotheken.


Praktische info

Voor alle bijkomende informatie of voor een interview over deze campagne kunt u de woordvoerders van APB contacteren :

Perscontact

Barbara Malengreaux- Ogilvy PR Brussels

+32 477 72 99 47- Barbara.malengreaux@ogilvy.com

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer