Pers mededelingen

Zelfstandige Apothekers trekken weer op campagne

Brussel, 20 oktober 2014 - Het is bijna een traditie geworden: de informatie-campagne van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), om de bevolking te sensibiliseren voor de rol van de apotheker in de gezondheidszorg, speelt zich af in de tweede helft van oktober. Dit jaar ligt de focus op de vertrouwensrelatie tussen patiënt en apotheker.

De rol van de apotheker in de gezondheidszorg is de voorbije jaren sterk veranderd. De apotheker, vaak het eerste toevluchtsoord voor allerhande kleine kwalen en complementair aan de arts bij de begeleiding van chronische zieken, werpt zich vandaag de dag op als een bevoorrechte partner van de patiënt bij de zorg voor diens gezondheid.

Text Box: Waarom voeren de apothekers een campagne? Iedere dag stapt gemiddeld 1 op de 20 Belgen een apotheek binnen. De apotheker luistert, stelt gerust, geeft advies, begeleidt en waakt over het medicatiegebruik van de patiënt. Voor, tijdens en na het afleveren van een genees-middel voert de apotheker een aantal handelingen uit die er toe bijdragen dat de kwaliteit van de farmaceutische zorg optimaal is. Omdat dit zich nagenoeg onzichtbaar afspeelt, blijft de meerwaarde van de apothekers in de eerstelijnszorg grotendeels onbekend.

In de vorige campagnes lag de nadruk op de nabijheid en de toegankelijkheid, en op de veiligheid die de apotheker als specialist van het geneesmiddel verzekert, maar de bevoorrechte relatie met zijn patiënten is vooral een kwestie van vertrouwen. Zonder vertrouwensrelatie kan de apotheker geen kwaliteitsvolle farmaceutische zorg verschaffen. In een tijd waarin de technologie een steeds
grotere speelt speelt in ons leven, en in de gezondheidszorg zelfs in het bijzonder, is het menselijke en relationele aspect van zijn beroep belangrijker dan ooit.

Schijnwerper op het persoonlijk advies

De derde informatiecampagne over de rol van de apotheker in de gezondheidszorg belicht deze vertrouwensrelatie. Zowel het Tv-spotje als de affiches van deze campagne tonen het etiket van een geneesmiddel, waarop een zeer persoonlijk advies staat dat de boodschap illustreert:
"Mijn apotheker kent mij en waak over mijn gezondheid."
De site www.apotheek.be biedt het publiek bovendien een kijkje achter de schermen van het apothekersberoep en stelt een dienst voor die onlangs gelanceerd werd in de apotheek: het gedeeld farmaceutisch dossier.

De campagne, die dit weekend van start ging, loopt tot en met 27 oktober op Tv. Van 28 oktober tot 4 november zullen de affiches te zien zijn in het straatbeeld, op 2.700 borden in het hele land. De campagne loopt natuurlijk ook in alle zelfstandige apotheken.


Praktische info

Voor alle bijkomende informatie of voor een interview over deze campagne kunt u de woordvoerders van APB contacteren :

Perscontact

Barbara Malengreaux- Ogilvy PR Brussels

+32 477 72 99 47- Barbara.malengreaux@ogilvy.com

 

Zie ook

 • Meer dan 1 op de 20 Belgen wordt begeleid door een huisapotheker

  Aan de hand van getuigenissen van patiënten en zorgverstrekkers belicht een nieuwe informatiecampagne de voordelen van die kosteloze dienst die in alle apotheken van het land wordt aangeboden.

  Lees meer

 • Griep en pneumokokken: de Belgische apothekers gaan risicopersonen sensibiliseren

  Griep- en pneumokokkeninfecties zijn ernstige aandoeningen waartegen vaccinatie een efficiënte bescherming biedt. Dit najaar gaan de Belgische apothekers risicopersonen opnieuw sensibiliseren.

  Lees meer

 • Huisapotheker: voor een betere opvolging van chronische patiënten

  Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken...

  Lees meer