Pers mededelingen

Chronische patiënt? Denk aan je medicatieschema. Het kan je leven redden!

Gepubliceerd op 10/04/2020

​BRUSSEL, 10 april 2020 – Vorige week riepen ziekenhuisapothekers de bevolking, en meer bepaald mensen met een chronische aandoening, op om het medicatieschema mee te nemen bij opname in het ziekenhuis. Daarmee willen ze de opname van de toevloed van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis veiliger laten verlopen. Een medicatieschema is inderdaad een belangrijk hulpmiddel bij elke ziekenhuisopname. APB en Ophaco lanceren nu een campagne om chronische patiënten aan te moedigen om hun medicatieschema, dat ze van hun huisapotheker kregen, bij hospitalisatie zeker mee te nemen. Dat is van vitaal belang en kan hun leven redden!


Meer dan 800.000 chronische patiënten die verschillende geneesmiddelen nemen, kozen een huisapotheker. Dat is de zorgverstrekker in de eerstelijnszorg die op vraag van die patiënten hun medicatieschema beheert. Over een volledig, correct en up-to-date medicatieschema beschikken, is essentieel voor de zorgverleners die dagelijks de zorg voor de patiënt opnemen, maar ook voor het team dat de patiënt opvangt bij een ziekenhuisopname. Vandaag meer dan ooit! Een medicatieschema is een essentiële bron van informatie voor kwaliteitsvolle en veilige zorg. Daar herinnerden de ziekenhuisapothekers onlangs aan.

Om de volledige mededeling te lezen, klik hier

Campagnemateriaal : klik hier  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer