Pers mededelingen

"Informatie delen is gezond!"

Gepubliceerd op 20/05/2015

​​Brussel, 19 mei 2015 : Persbericht van RIZIV en FOD Volksgezondheid

____________________________________________________________________________

"Informatie delen is gezond!"

Verleen op een beveiligde manier toegang tot uw medische gegevens

_________________________________________________________

De elektronische en beveiligde uitwisseling van onze medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners die wij raadplegen, houdt heel wat voordelen in: die professionals kunnen onze medische voorgeschiedenis inkijken en zo dus sneller een diagnose stellen waardoor overbodige onderzoeken worden vermeden. Die uitwisseling is echter alleen mogelijk indien wij als patiënten hiermee instemmen: dit is de geïnformeerde toestemming.

Een communicatiecampagne wil deze toestemming meer onder de aandacht brengen.

________________________________________________________________

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : « De patiënt staat centraal in ons beleid en dankzij een goed beveiligde uitwisseling van patiëntengegevens krijgt de patiënt altijd de beste kwaliteit van zorg en bovendien sneller dan voordien. De patiënt kan zijn arts vertrouwen; de arts neemt de juiste beslissing dankzij de gegevens die zij of hij elektronisch kon raadplegen."

We geven een voorbeeld

David wordt onwel op kantoor. Hij wordt bewusteloos naar een Brussels ziekenhuis vlakbij zijn werk gebracht. David komt aan bij spoedgevallen en ondergaat een hele reeks tests.

De artsen van de spoedgevallendienst hadden graag elektronische toegang gehad tot de medische voorgeschiedenis van David. Aangezien zij niet op de hoogte zijn van zijn verleden, moeten zij alle tests herbeginnen.

Als hem dit in de toekomst nog zou overkomen, dan zouden zijn medische gegevens toegankelijk zijn indien hij ermee instemt zijn medische gegevens te delen. 

Wie de toestemming verleent om zijn medische gegevens elektronisch te delen, vereenvoudigt zijn verzorging.

In ons leven raadplegen wij heel wat zorgverleners (artsen, apothekers, verpleegkundigen, ziekenhuizen, enz.). Door onze "geïnformeerde toestemming" te verlenen om onze medische gegevens op elektronische wijze te delen, stellen wij alle personen die ons verzorgen in staat om informatie over onze gezondheid met elkaar uit te wisselen. 

Die gegevens worden gedeeld binnen het exclusieve kader van de continuïteit van de verzorging en volgens de regels die de persoonlijke levenssfeer beschermen. Het zijn onze gegevens en ze worden beveiligd. We kunnen op elk ogenblik beslissen om ze al dan niet te delen.

Wij kunnen die toestemming zelf geven via www.patientconsent.be of met de hulp van onze zorgverleners of ons ziekenfonds.

De communicatiecampagne

Om de voordelen van gedeelde informatie beter te doen begrijpen en om uit te leggen hoe men zijn "toestemming" moet geven, zijn een aantal communicatie-instrumenten ontwikkeld.

Vanaf deze week beschikken de Franstalige artsen, ziekenhuizen en de apothekers over folders waarin het elektronisch delen van de gegevens aan de patiënt wordt uitgelegd, maar ook hoe men zijn "toestemming" moet verlenen. Vlaamse huisartsen kregen deze folders begin 2015 van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De ziekenfondsen nemen ook deel aan de campagne en zullen hun leden de nodige uitleg verschaffen.

Vanaf 19 mei zal het grote publiek ook kennis kunnen maken met een animatiefilm die verspreid wordt via Youtube en de websites van de betrokken instellingen. De apothekers en de ziekenhuizen die dit wensen, kunnen een verkorte versie van de film vertonen.

Wenst u meer informatie?

Raadpleeg de website www.patientconsent.be

Bekijk vanaf 19 mei de film op www.patientconsent.be of op Youtube.

Contact pers

Sandra De Clercq, Communicatiecel RIZIV: 02 739 72 13, communication@inami.fgov.be

Jan Eyckmans, FOD Volksgezondheid: 0495 25 47 24, jan.eyckmans@health.fgov.be

Ann-Sophie Gewelt, Platform eHealth: 02 891 86 43, ann-sophie.gewelt@ehealth.fgov.be

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer