Pers mededelingen

De apotheek in gevaar

Gepubliceerd op 25/04/2012

​​

Op 26 april blijft het licht

van de Belgische apotheken gedoofd.

De sector mobiliseert zich om te protesteren tegen

de strenge maatregelen van de regering.

Brussel, 25 april 2012 – Door de talrijke maatregelen die de sector treffen, zet de regering de apotheker in het donker. APB, de vereniging van de Belgische apothekers, is bezorgd omdat deze buitensporige maatregelen de rol van de apotheker als gezondheidsadviseur ondermijnen en de kwaliteit, de continuïteit en de toegankelijkheid van de farmaceutische zorg aan de patiënt in het gedrang brengen.

Elke dag stapt 1 Belg op 20 een apotheek binnen om een door zijn arts voorgeschreven geneesmiddel te halen of om advies te vragen over zijn gezondheid. De apotheker is een heel toegankelijke contactpersoon met een onmisbare inbreng. Vandaag is de apotheek echter in gevaar. Daarom hebben de apothekers besloten om een symbolische en zichtbare actie te voeren, zonder de patiënt te gijzelen. Op 26 april zal het groene kruis van de apotheken de hele dag gedoofd blijven. De werking van de apotheken wordt door deze actie niet verstoord en de bevolking wordt duidelijk geïnformeerd via een affiche en een foldertje met uitleg voor iedereen die een apotheek bezoekt.

"Met deze actie", verduidelijkt APB-voorzitter Filip Babylon, "willen wij een signaal geven aan de regering. Wij hebben veel alternatieve voorstellen gedaan, die niet in overweging werden genomen. De nieuwe maatregelen werden ons zonder overleg opgedrongen. Ze brengen de zorgverstrekking en de toekomst van de apotheek in gevaar. Wij dringen aan op een constructief overleg met de minister van Volksgezondheid en willen opnieuw aanknopen met de positieve dialoog die geleid heeft tot de officiële erkenning en het uitbouwen van de farmaceutische zorgverstrekking in ons land. Onze inspanningen, die ondersteund worden door de overheid omdat ze een meerwaarde betekenen voor de volksgezondheid, dreigen teniet gedaan te worden."

De context en de huidige maatregelen

In 2012 moet iedereen besparen. De apotheker wil bijdragen tot de budgettaire inspanning zonder zijn adviserende rol of de kwaliteit van zijn dienstverlening in het gevaar te brengen. De apothekers willen met andere woorden een billijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg, maar weigeren toegevingen te doen op het vlak van kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt.

De nieuwe maatregelen, die overhaast genomen werden (bv. de beperkte keuze bij de aflevering van het goedkoopste geneesmiddel), veroorzaken niet enkel chaos in de apotheken, maar zorgen ook voor verwarring bij de artsen. De voornaamste dupe hiervan is de patiënt, vandaar onze bezorgdheid.

De regeringsmaatregelen leggen ons nieuwe administratieve verplichtingen op en maken de logistiek van de apotheek nog ingewikkelder. In de huidige context ziet de apotheker zich verplicht om de tijd die hij kan besteden aan advies en opvolging van zijn patiënten, te beperken.

De besparingsmaatregelen zullen onvermijdelijk leiden tot ontslagen en tot een verdere en versnelde afname van apotheken, waardoor het probleem nog wordt verscherpt. Terwijl het net van het allergrootste belang is dat elke burger gemakkelijk toegang heeft tot de geneesmiddelen die hij nodig heeft, met inbegrip van het noodzakelijke advies over het correcte gebruik ervan.

Gezien deze onaanvaardbare evolutie eisen de apothekers die vertegenwoordigd worden door APB, vandaag een constructief overleg en duurzame oplossingen van de overheid. Ze kunnen niet aanvaarden dat eerdere wederzijdse afspraken zomaar terzijde geschoven worden. Ze doen daarom een oproep aan de regering om de dialoog weer op te nemen en de apotheek opnieuw een toekomst te geven. De patiënten verdienen dit. Vandaag doven de apothekers het licht om morgen klaar te zien!

Clic hier om de persbericht te download

  • © Copyright 2024
  • Algemene Pharmaceutische Bond
  • All rights reserved
  • Disclaimer